วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน ด้วยเครื่อง BIA

เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากทราบว่าร่างกายของตัวเองมีความสมส่วน มีความแข็งแรงและความฟิตระหว่าง มวลไขมัน และมวลกล้ามเนื้อมากน้อยเพียงใด การชั่งน้ำหนักเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าร่างกายประกอบด้วยมวลไขมันหรือมวลกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหน คนที่มีน้ำหนักที่เยอะอาจเป็นน้ำหนักที่มาจากมวลกระดูกที่โครงร่างใหญ่และมวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็ได้ ขณะที่กับอีกคนที่น้ำหนักเท่ากันหรือน้อยกว่าก็อาจมีมวลไขมันสะสมที่มากกว่าได้เช่นกัน ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการพัฒนาเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายหรือ Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

เครื่อง BIA นี้อาศัยเทคนิคการวัดโดยใช้หลักการการขัดขวางการนำไฟฟ้าของร่างกาย (Bioelectrical Impedance) อาศัยหลักการผ่านกระแสไฟฟ้า 2 ความถี่ โดยที่กระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ (low frequency; kHz) กระแสไฟฟ้าจะสามารถทะลุผ่านได้เฉพาะส่วนของของเหลวนอกเซลล์ (Extracellular fluids) และที่กระแสไฟฟ้าความถี่สูง ( 500 – 800 kHz) ที่สามารถผ่านได้ทั้งในส่วนของของเหลวนอกเซลล์และในเซลล์ ดังนั้นการวัดด้วยเครื่อง BIA จึงมีข้อจำกัดจากการที่ปริมาณน้ำในร่างกายเปลี่ยนไป มีผลต่อการอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน เช่น ดื่มน้ำมากเกิน เกิดภาวะน้ำเกิน (Overhydration) ทำให้เพิ่มสื่อนำและลดค่า impedance หรือ หลังจากการออกกำลังกายใหม่ๆ เกิดภาวะขาดน้ำ (Dehydration) เป็นต้น หากต้องการได้ผลที่ชัดเจนเที่ยงตรง แนะนำว่าก่อนการตรวจวัด 8 -12 ชั่วโมง ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักหรือดื่มน้ำมากเกินไป แต่สามารถจิบน้ำได้บ้าง

ผลสำคัญที่ได้จากเครื่อง BIA ได้แก่
มวลไขมัน ซึ่งแต่ละเครื่องจะอ่านมวลไขมันเป็นหน่วยกิโลกรัมหรือปอนด์ และร้อยละของไขมันในร่างกายหรือเปอร์เซ็นต์ของไขมันนั่นเอง เกณฑ์มาตรฐาน ในเพศหญิงจะอยู่ระหว่างร้อยละ 20-35 ในเพศชายอยู่ระหว่างร้อยละ 8-25 และคนที่มีอายุมากขึ้นค่าร้อยละของไขมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปสรีรวิทยาที่เปลี่ยนไป
มวลกล้ามเนื้อ บ่งบอกว่าเรามีกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหน ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อให้มากขึ้นหรือไม่
จากนั้นจะใช้ค่าทั้งสองนี้ในการติดตามผลสำเร็จของการลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกายให้ได้สุขภาพ โดยเราจะดูว่ามวลกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้น มวลไขมันให้ลดลง จนบางครั้งอาจจะไม่สนใจน้ำหนักตัวเลยก็ได้
ในปัจจุบัน เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายหรือ Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)Get more popular Was used in hospitals Various hospitals, sports centers and beauty institutes You will be able to access more easily, and some of them are provided free of charge.

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget