แนวทางการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาโรคตั้งแต่ลูกเกิดจนโต

แนวทาง การฉีดวัคซีน และตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ซ่อนเร้นในเด็ก

อายุ

  วัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ช่อนเร้นในเด็ก

แรกเกิด – วัณโรค (BCG), ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1 (HBV1)– ตรวจค้นหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

– ตรวจค้นหาภาวะหัวใจพิการแต่กําเนิด, ตรวจค้นหาภาวะตัวเหลือง

แรกเกิด – 1 ปี – ตรวจค้นหาภาวะการได้ยินที่บกพร่อง
1-2 เดือน – ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2 (HBV2)
2 เดือน – คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 1 (DPT1+Polo1)– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 1 (Hib1)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี ครั้งที่ 1 (IPD1)

– ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1 (Rota Virust)

4 เดือน – คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 2 (DPT2 + Polio2)– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อซิบ ครั้งที่ 2 (Hib2)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี ครั้งที่ 2 (IPD2)

– ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 2 (Rota Virus2)

6 เดือน – คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 3 (DPT3+Polio3)– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 3 (Hib3)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อโอพีดี ครั้งที่ 3 (IPD3)

– ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 3 (Rota Virus3) (ชนิดให้ 3 ครั้ง)

– ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 3 (HBV3)

– ไข้หวัดใหญ่ (2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (เมือฟันซี่แรกขึ้น)

6-12 เดือน – ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและเลือดจาง
9-12เดือน – หัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ครั้งที่ 1 (MMR1)– ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 (Live JE1)
1 ปี ขึ้นไป – ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 2 (Live JE2) (ห่างกัน 3 เดือน – 1 ปี)– อีสุกอีใส ครั้งที่ 1 (Varicella 1)

– ไวรัสตับอักเสบ เอ ครั้งที่ 1 (HAV1)

– ไวรัสตับอักเสบ เอ ครั้งที่ 2 (HAV2) (ห่างกัน 6-12 เดือน)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (ทุก 6 เดือน, ตรวจค้นหาภาวะภูมิแพ้ (อาหาร, อากาศ)

1-6 ปี – ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและเลือดจาง
12-15 เดือน – เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี ครั้งที่ 4 (IPD4)
18 เดือน – คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ครั้งที่ 4 (DPT4+Polio4)– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 4 (Hib4) (ตามดุลยพินิจของแพทย์)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

2 ปีขึ้นไป – ไข้ไทฟอยส์ (ตามดุลยพินิจของแพทย์)– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (ทุก 6 เดือน)
2-6 ปี – หัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ครั้งที่ 2 (MMR2)– ตรวจค้นหาภาวะอดกลั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (กรณีเด็กมีภาวะหายใจเสียงดัง, หายใจลําบาก)
3-6 ปี – ตรวจค้นหาภาวะสายตาผิดปกติ 1 ครั้ง (หลังจาก 6 ปี (ตรวจทุก 2 ปี)– ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและเลือตจาง
4 ปี ขึ้นไป – ตรวจค้นหาโรคสมาธิสั้น
4-6 ปี – คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 5 (DPT5+Polio5)– อีสุกอีใส ครั้งที่ 2 (Varicella2) (หรือห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 3 เดือน)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (ทุก 6 เดือน)

6 ปี ขึ้นไป – ตรวจค้นหาภาวะสมรรถภาพทางปอดผิดปกติ (กรณีเด็กมีภาวะหลอดลมไว, หอบบ่อยๆ 3 ครั้งขึ้นไปในช่วงชีวิต)
6 – 9 ปี – ตรวจค้นหาภาวะหนุ่ม-สาว ก่อนวัยที่อาจทําให้เด็กตัวเตี้ย (เพศหญิง 6-8 ปี /  เพศชาย 6-9 ปี)
9 ปี ขึ้นไป – วัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็ม (0, 6, 12 เดือน ตามลําดับ)
สําหรับผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน (ตามลำดับ)
9-10 ปี – วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ฉีดได้ทั้งหญิง/ ชาย
ชนิดฉีด 3 เข็ม (0, 1-2, 6 เดือนตามลําดับ)
ชนิดเฉีด 2 เข็ม (0, 6-12 เดือนตามลําดับ)
11-12 ปี – คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก (Tdap), และฉีด Td ทุก 10 ปี
11-14 ปี – ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและลือดจาง (ควรทําในเด็กหญิง)
ทุกช่วงอายุ – ตรวจค้นหาภาวะขาดวิตามินดีในเด็กกลุ่มเสี่ยง

sexy gaming

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget