โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน เกิดจากไขมัน หรือ ลิ่มเลือด มาอุดตันหลอดเลือดสมอง เนื้อสมองจึงขาดเลือดไปเลี้ยง และ ทำให้เซลล์สมองส่วนนั้นตาย
สาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
เกิดได้จากโรคหลายอย่างร่วมกันได้แก่

โรคความดันโลหิตสูง ที่สูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
โรคเบาหวาน
โรคไขมัน และ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง
โรคหัวใจบางชนิด อาทิ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจโต
โรคอ้วน
โรคการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
สูบบุหรี่

อาการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
พบมีอาการ แขน ขา ข้างเดียวอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด มึนศีรษะ ซึมลง อาการเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว

การตรวจโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
หากพบมีอาการดังกล่าวข้างตัน ควรพบแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเร็วที่สุด เพื่อ

ตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-Scan)
ตรวจสมองด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRA)

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
หลังเกิดอาการภายใน 3 ชั่วโมงแรก อาจใช้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด (rt-PA) เพื่อสลายลิ่มเลือดที่อุดตันออกไป ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ตามปกติ ผู้ป่วยจำนวนมากอาจหายเป็นปกติ หรือ มีอาการดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา หรือ มาถึงโรงพยาบาลช้ากว่า 3 ชั่วโมง
ภายใน 3 วันแรก ควรพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้ยารักษาหลอดเลือด และปกป้องเซลล์สมองจะช่วยลดภาวะทุพลภาพ และเสริมสร้างความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาได้
ภายใน 3 สัปดาห์ ควรได้รับการฟื้นฟูสมองด้วยยา และ ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูความสามารถทางการเคลื่อนไหว การพูดคัย และการใช้ภาษาให้กลับคืนมาได้ดีเร็วขึ้น

sexy gaming

โรคหลอดเลือดสมองแตก

เมื่อ หลอดเลือดสมองแตก จะทำให้เกิดเลือดคั่งอยู่ในเนื้อสมอง ไปกดเบียดเซลล์สมองให้ทำงานไม่ได้ และเกิดเซลล์สมองตายในที่สุด ในบางรายก้อนเลือดอาจมีขนาดใหญ่มาก จนทำให้ความดันภายในกระโหลกศีรษะสูงมาก และเสียชีวิตได้

เมื่อหลอดเลือดสมองแตก จะทำให้เกิดเลือดคั่งอยู่ในเนื้อสมอง ไปกดเบียดเซลล์สมองให้ทำงานไม่ได้ และเกิดเซลล์สมองตายในที่สุด ในบางรายก้อนเลือดอาจมีขนาดใหญ่มาก จนทำให้ความดันภายในกระโหลกศีรษะสูงมาก และเสียชีวิตได้

สาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตก
โดยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง แล้วควบคุมความดันได้ไม่ดี หรือ มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย

อาการโรคหลอดเลือดสมองแตก
พบมีอาการปวด หรือ มึนศีรษะเฉียบพลัน ตามด้วยอาการซึมลง แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง พูดไม่ชัด อาจมีอาการชัก หรือ หมดสติร่วมด้วย

การตรวจโรคหลอดเลือดสมองแตก
ควรรีบพบแพทย์ผู้ชำนาญการโดยด่วนที่สุด เพื่อตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT-Scan)

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตก
จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเลือดที่ออกภายในสมองและขนาดของก้อนเลือดส่วนใหญ่จำเป็นต้องผ่าตัดสมอง เพื่อป้องกันการกดเบียดก้านสมอง ซึ่งหากเกิดภาวะนี้จะทำให้เป็นอันตราย และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประสาทศัลยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าจำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่ และในปัจจุบันเทคโนโลยีของการผ่าตัดมีการใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (MicrosCope) ที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติภายในสมองได้อย่างชัดเจน ทำให้การผ่าตัดได้ผลดีมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้มาก หลังผ่าตัดก็ต้องได้รับยาช่วยลดอาการบวมของสมอง ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น กิจกรรมบำบัดกระตุ้นพัฒนาการ

sexy gaming

รู้ทันอาการปวด รู้แนวทางการรักษา

ปวดต้นคอ อาการปวด บ่า ไหล่
ปวดต้นคอเป็นอีกหนึ่งอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในโรคทางกระดูกและข้อ โดยมีหลายสาเหตุแตกต่างกันไป ส่วนมากเริ่มมีอาการในวัยทำงาน และเพิ่มขึ้นในอายุที่มากขึ้น (40-60 ปี) เรามาดูกันว่าสาเหตุต่างๆของการปวดต้นคอมีออะไรบ้าง และมีสิ่งที่ต้องพึงระวังอื่นหรือไม่
สาเหตุของการปวดต้นคอ
1.กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริเวณคออักเสบ
เป็นสาเหตุพบได้มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเกิดจากท่าทางที่ผิดปกติเป็นเวลานานๆ ทำให้กล้ามเนื้อมีอาการล้า อาจพบว่ากล้ามเนือมีการหดเกร็ง มีจุดกดเจ็บ หรือมีการเคลื่อนไหวคอได้ลดลง การได้รับการรักษาด้วยยาหรือกายภาพบำบัดที่ถูกวิธีจะสามารถลดการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้
สิ่งสำคัญคือ อาการปวดนี้อาจส่งผลมาจากโรคในอวัยวะใกล้เคียงที่ซ่อนอยู่ เช่น การอักเสบเรื้อรังที่ข้อไหล่ ข้อบริเวณกรามเสื่อม หรือข้อต่อบริเวณกระโหลกศรีษะ การวินิฉัยที่ถูกต้องโดยแพทย์ จะนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม
2.ภาวะกระดูกคอเสื่อม
เกิดจาก หมอนรองกระดูกคอเสื่อม ในบางรายมีข้อเล็กๆด้านหลังของกระดูกสันหลังที่เรียกว่าข้อฟาเซ็ท ( Facet ) เสื่อม ร่วมด้วย อาการปวดจากหมอนรองกระดูกอาจมีการปวดทั่วๆคอทั้ง2ข้าง ตำแหน่งตั้งแต่ท้ายทอย ไล่ลงไปจนถึงสะบักได้ ขึ้นอยู่กับระดับของหมอนรองกระดูก ส่วนข้อฟาเซ็ทเสื่อม จะปวดบริเวณใกล้แกนกลางของคอมากกว่า
การวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการตรวจพิเศษด้วยเครื่อง MRI สามารถเพิ่มความแม่นยำ และทำการรักษาได้ทันท่วงที
3.ปวดจากเส้นประสาทคอถูกกดทับ
พบได้ทั้งอาการปวดคอร้าวลงไหล่-สะบัก บางรายปวดร้าวลงแขน-มือ ร่วมกับมีอาการชาหรือมืออ่อนแรง
การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถลดอาการและลดความเสี่ยงของการทุพพลภาพในอนาคตได้
4.ปวดคอจากกระดูกบางหรือกระดูกพรุน
พบได้ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือคนที่เคยมีประวัติผ่าตัดรังไข่ ภาวะกระดูกพรุนทำให้ปวดเรื้อรังได้ การตรวจมวลกระดูก (Bone marrow density = BMD) เมื่อมีความเสี่ยง การให้ยารักษากระดูกพรุนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวใจของการรักษา
5.ปวดคอจากภาวะร้ายแรงอื่นๆ
อาการปวดคอ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ร่วมกับมีไข้ หรือเบื่ออาหารน้ำหนักลด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย เนื่องจากภาวะอันตรายที่อาจซ่อนอยู่มีได้ตั้งแต่ กระดูกสันหลังติดเชื้อ(แบคทีเรีย/วัณโรค) หรือ โรคมะเร็งกระดูก

sexy gaming

10 สัญญาณเตือนโรคพาร์กินสัน

อาจเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตอาการเริ่มต้นของ โรคพาร์กินสัน …เพราะอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (Motor symptoms) ที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อย อาจไม่เป็นที่สังเกตมากพอ หรืออาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (Non-motor symptoms) อาจจะไม่ได้รับการใส่ใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ โรคพาร์กินสัน ลองตรวจเช็คดูว่าคุณ หรือคนรอบข้างคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่ หากพบว่ามีอาการเหล่านี้มากกว่า 1 อาการ อาจจะเข้าข่ายเป็นโรคพาร์กินสันได้ ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท เพื่อช่วยตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพิ่มเติม

10 สัญญาณเตือนโรคพาร์กินสัน

สั่น คุณสังเกตว่ามีอาการสั่นเล็กน้อยที่บริเวณนิ้วมือ, ข้อมือ, คาง เวลานั่งอยู่เฉยๆ หรือไม่ทันระวังตัวหรือไม่?
อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> อาการมือสั่น อาจเป็นภาวะที่พบได้ในคนปกติ หลังออกกำลังกาย หรือมีภาวะตึงเครียด ตื่นเต้น วิตกกังวล หรือยาบางชนิด คุณมีอาการสั่นในภาวะดังกล่าวนี้หรือไม่?

เขียนหนังสือตัวเล็กลง
ลายมือของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เขียนอย่างต่อเนื่องแล้วตัวหนังสือค่อยๆเล็กลงหรือติดๆ กันหรือไม่?

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> บางครั้งอายุที่มากขึ้น มีปัญหาข้อติดแข็งหรือการมองเห็นที่ลดลงอาจจะทำให้ลายมือเปลี่ยนแปลงได้ คุณมีปัญหาดังกล่าวหรือไม่?
สูญเสียการได้กลิ่นหรือรับรส
คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้กลิ่นอาหาร หรือผลไม้บางชนิดตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ หรือคุณรับประทานอาหารแล้ว ไม่รู้สึกว่าไม่มีรสชาติเหมือนเดิม เนื่องจากส่วนหนึ่งของการได้รับรสชาติอาหาร ต้องใช้ประสาทการรับกลิ่นด้วย คุณมีอาการแบบนี้หรือไม่?

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> บางครั้งการได้รับกลิ่นอาจลดลงได้ในคนปกติ หากมีอาการไข้หวัด น้ำมูกไหล แต่การรับกลิ่นควรกลับมาเป็นปกติ เมื่ออาการไข้หวัดนี้หายไป
นอนลำบาก
คุณมีอาการนอนละเมอ ออกท่าทางมาก เช่น เตะ ต่อย ถีบ ชก ตอนช่วงที่นอนหลับหรือฝันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงที่หลับลึก หรือช่วงเช้ามืด อาการอาจรุนแรงถึงขนาดที่คุณมีอาการบาดเจ็บหรือรอยฟกช้ำ เขียวหลังตื่นนอน อาการแบบนี้ อาจเป็นอาการเริ่มต้นของอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของโรคพาร์กินสัน

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> เป็นเรื่องปกติที่คนเราอาจมีนอนละเมอ หรือมีแขนขากระตุกได้บ้างตอนช่วงเริ่มต้นของการนอนหลับ หรือตอนช่วงที่หลับไม่สนิท แต่น้อยมากที่จะมีความรุนแรงถึงขนาดทำให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บ หรือมีอาการตอนช่วงที่ฝัน คุณมีอาการแบบนี้ช่วงใดของการนอนหลับ?

ขยับตัวลำบาก หรือเดินลำบาก
คุณรู้สึกว่าแขนขาติดๆขัดๆ แข็งเกร็ง ขยับไม่ค่อยสะดวกหรือไม่ หรือผู้อื่นสังเกตเห็นว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งของคุณไม่ค่อยแกว่งเท่ากับอีกข้าง หรือบางครั้งคุณรู้สึกว่าเท้าของคุณติดขัด เดินก้าวขาไม่ค่อยออก ล้มบ่อยๆ เป็นต้น

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> หากคุณได้รับบาดเจ็บที่แขนหรือไหล่ หรือมีปัญหาเรื่องข้ออักเสบ อาจจะทำให้มีอาการติดๆขัดๆในการขยับแขนขาข้างนั้นได้
ท้องผูก คุณมีปัญหาถ่ายอุจจาระลำบาก ถ่ายยากเป็นประจำหรือไม่ อาการนี้อาจจะเป็นอาการแรกๆ ของโรคพาร์กินสันได้
อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> หากคุณไม่ได้ดื่มน้ำหรืออาหารที่มีกากใยเพียงพอ อาจจะทำให้คุณมีปัญหาท้องผูกได้ นอกจากนี้ ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวด อาจจะทำให้คุณท้องผูกได้เช่นกัน หากทบทวนดูการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ และยาแล้ว คุณยังมีอาการท้องผูกอยู่สม่ำเสมอ อาจจะจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์

พูดเสียงเบา หรือพูดไม่ชัด
เคยมีใครบอกคุณไหมว่า คุณพูดเสียงเบาเกินไป หรือพูดไม่ชัด ฟังไม่ค่อยออก บางทีอาการนี้อาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคพาร์กินสันได้

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> หากคุณเป็นไข้หวัด ไอ ไม่สบาย ติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจ เป็นเรื่องปกติที่อาจจะส่งผลให้คุณมีเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แต่เสียงของคุณควรกลับมาเป็นแบบเดิม หากอาการไข้หวัดของคุณดีขึ้นแล้ว

สีหน้าไม่แสดงอารมณ์ เคยมีใครบอกคุณหรือไม่ ว่าสีหน้าของคุณดูเฉยเมย ไม่แสดงอารมณ์ใดๆเลย
อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> ยาบางชนิดอาจทำให้มีอาการเคลื่อนไหวที่ใบหน้าและแขนขาได้ลดลง แต่อาการควรกลับมาเป็นปกติได้หลังจากที่หยุดยานั้นๆ

วิงเวียนศีรษะ หรือ วูบเป็นลม
คุณรู้สึกหน้ามืดเวลาเปลี่ยนแปลงท่าทาง เช่น จากท่านั่งมาเป็นท่ายืน หรือไม่ อาการลักษณะนี้ มักเป็นผลจากความดันโลหิตที่ลดต่ำลงขณะเปลี่ยนแปลงท่าทาง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุ อาจเป็นจากโรคพาร์กินสันได้

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> คนปกติอาจมีอาการเช่นนี้ได้บ้างเป็นบางครั้ง หรือเวลาที่มีปัญหาท้องเสียถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน หรือเสียน้ำปริมาณมาก หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันโลหิต เป็นต้น

เดินก้มลง หรือหลังโค้งงอ
คุณรู้สึกว่าคุณยืนตัวยืดตรงไม่ได้แบบที่เคยเป็นหรือไม่ มีคนใกล้ชิดทักว่าหลังของคุณดูก้ม โค้งไปข้างหน้า หรือลำตัวของคุณมักจะเอนไปด้านใดด้านหนึ่งผิดปกติไปหรือไม่ นี่อาจเป็นอาการของโรคพาร์กินสันได้

อาการที่พบในคนปกติควรเป็นอย่างไร? >> ถ้าคุณกำลังได้รับบาดเจ็บหรือกำลังเจ็บปวด โดยเฉพาะปริเวณช่องท้อง อาจเป็นเรื่องปกติที่คุณไม่สามารถยืนตัวยืดตรงได้ หรือแม้แต่ปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อหรือกระดูกสันหลังที่ผิดรูป อาจทำให้ลำตัวของคุณไม่ยืดตรงได้เช่นกัน

sexy gaming

ไขมันเกาะตับ

ไขมันเกาะตับ หรือ ไขมันพอกตับ ได้อ่านชื่อโรคแล้วอาจดูคล้ายว่าเป็นโรคใหม่ ความจริงแล้วไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นโรคที่ใกล้ตัวเรา เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป เกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเรา

ไขมันเกาะตับอีกหนึ่งตัวการร้ายโรคตับแข็งและมะเร็งตับ
ไขมันเกาะตับ หรือ ไขมันพอกตับ ไขมันแทรกตับ ได้อ่านชื่อโรคแล้วอาจดูคล้ายว่าเป็นโรคใหม่ ความจริงแล้วไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นโรคที่ใกล้ตัวเรา เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป เกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเรา

ภาวะไขมันเกาะตับ ในที่นี้ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคนี้ จึงมักจะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเอง อาจไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจจนกระทั่งตรวจพบโดยบังเอิญ จากการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะภาวะนี้ในระยะแรกๆ จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือบางคนอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดแน่นชายโครงด้านขวา อ่อนเพลีย หรือคลื่นไส้เล็กน้อย จนแทบจะไม่เป็นที่สังเกตได้ชัด ถ้าตรวจเลือดจะพบเอนไซม์ตับผิดปกติ แสดงถึงมีภาวะตับอักเสบ ถ้าขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้

มีวิธีการตรวจภาวะนี้อย่างไรบ้าง
การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน เป็นวิธีการตรวจที่สะดวก แต่ความไวของการตรวจพบจะไม่มาก
การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือเอ็กซเรย์คลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ความไวของการตรวจพบความผิดปกติจะเร็วมากขึ้น
ตรวจด้วย ไฟโบรสแกน (Fibroscan) ทราบผลทันที ไม่ต้องเจาะตับ ไม่เจ็บ แม่นยำ

การรักษาภาวะไขมันเกาะตับ
ต้องลดความเสี่ยง + ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ถ้าอ้วนหรือน้ำหนักเกิน ควรลดน้ำหนักและควบคุมอาหาร จำพวกแป้ง น้ำตาล และของมัน
ออกกำลังกาย ให้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิค 30-45 นาที ต่อวัน อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์
ลดและเลิกการดื่มสุรา เพื่อลดผลเสียต่อตับ
หลีกเลี่ยงการรับประทานยา หรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็น
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ เพื่อดูค่าเอนไซม์ การทำงานของตับ (SGOT,SGPT)
รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ เช่นใช้ยารักษาเบาหวาน ยารักษาไขมันในเลือดสูง และยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันเกาะตับ เหมือนภัยร้ายแฝง อาจเป็นได้แบบไม่รู้ตัว หรือแทรกซ้อนอยู่กับโรคอื่นๆ ยิ่งหากไม่ได้ดูแล หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจนำสู่โรคตับแข็งและมะเร็งตับได้

sexy gaming

อันตรายไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Dengue virus โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคเชื้อไข้เลือดออกจะมีระยะฟักตัวอยู่ในยุงประมาณ 5-8 วัน เมื่อยุงไปกัดคนก็จะถ่ายทอดเชื้อโรคนี้ให้กับผู้ที่ถูกกัดทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Dengue virus โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคเชื้อไข้เลือดออกจะมีระยะฟักตัวอยู่ในยุงประมาณ 5-8 วัน เมื่อยุงไปกัดคนก็จะถ่ายทอดเชื้อโรคนี้ให้กับผู้ที่ถูกกัดทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้เลือดออก
ส่วนใหญ่โรคไข้เลือดออกมักพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี มักพบการระบาดในฤดูฝนช่วง เดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน
ระยะที่ 1 : ระยะไข้สูง
ไข้สูงตลอดเวลา (30-40 องศาเซลเซียส)
หน้าแดง ตาแดง ไอ เจ็บคอ
ปวดศีรษะ กระหายน้ำ
ซึม เบื่ออาหาร และ อาจมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ ชายโครง
ระยะที่ 1 ใช้เวลา 4-7 วัน ถ้าอาการไม่รุนแรง ไข้ก็จะค่อยๆ ลดลงและเด็กจะแจ่มใสขึ้น

ระยะที่ 2 : ระยะช็อคและมีเลือดออก
จะเกิดขึ้นในช่วงไข้ลด ประมาณ วันที่ 3-7 ของโรค

พบอาการปวดท้องมากขึ้น กดเจ็บเล็กน้อยตรงใต้ชายโครงขวา
ตัวเย็น ซึม เหงื่อออกตามตัว
ปัสสาวะน้อย
มีอาการกระวนกระวาย และอาจมีจุดแดงๆ เหมือนมีเลือดออกตามผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด หรือสีกาแฟ อุจจาระมีสีดำ ในรายที่รุนแรงจะมีความดันโลหิตต่ำ ช็อคและอาจถึงแก่ชีวิตได้
ระยะนี้ใช้เวลา 24-72 ชั่วโมง ถ้าแพทย์สามารถแก้ไขได้ทันผู้ป่วยจะดีขึ้น และเข้าสู่ระยะที่ 3

ระยะที่ 3 : ระยะฟื้นตัว
อาการต่างๆ จะเริ่มดีขึ้น เด็กจะเริ่มอยากอาหารร่างกายจะฟื้นตัวได้เร็วจนเข้าสู่สภาวะปกติ บางรายมีผื่นแดงขึ้นตามแขนขา ตลอดระยะเวลาของโรคมักไม่เกิน 9 วัน ถ้าอาการไม่รุนแรงประมาณ 3-4 วัน อาการผู้ป่วยจะดีขึ้นได้เอง
ดูแลอย่างไร เมื่อเป็นไข้เลือดออก
ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและตรวจรักษา
หากมีไข้ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้หากเป็นไข้เลือดออก ห้ามใช้ยาลดไข้ประเภทแอสไพริน เพราะจะทำให้เกร็ดเลือดเสียการทำงาน ทำให้เลือดออกได้ง่าย ควรใช้ยาประเภทพาราเซตามอล ห่างกันอย่างน้อย ทุก 4 ชั่วโมง
ผู้ป่วยควรได้รับน้ำทดแทน เพราะการที่มีไข้สูงเบื่ออาหารและอาเจียนทำให้ร่างกายขาดน้ำ แนะนำให้ดื่มน้ำครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ
หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อค หรือ มีเลือดออก ปวดท้องบริเวณยอดอก หรือ ลิ้นปี่ กระสับกระส่าย ซึมมาก อาเจียนมากขึ้น รับประทานไม่ได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยชีวิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขี้น จะเริ่มมีความอยากอาหารควรให้เป็นอาหารอ่อน ประเภทข้าวต้ม หรือ โจ๊กงดอาหารที่มีสีดำ หรือ แดง เพราะถ้าอาเจียนจะแยกไม่ได้ว่าเป็นเลือดหรือไม่
ผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงที่สุดในวันที่ไข้เริ่มลดลง ต่างจากโรคติดเชื้ออื่นๆ

จะป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างไร
ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกแห่งในบ้านและรอบบริเวณบ้าน เพราะยุงลายจะวางไข่ในน้ำนิ่ง เช่น น้ำขัง ในที่ต่างๆ ดังนั้น จึงควรปิดฝาภาชนะเก็บน้ำและทำลายภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งน้ำขัง หรือ การใช้ทรายอะเบท หรือ เกลือใส่ในน้ำ เพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย
ระวังอย่าให้ยุงกัด โดยเฉพาะในเวลากลางวัน เนื่องจากยุงลายมักชอบออกหากินในเวลากลางวัน ดังนั้น ควรให้เด็กนอนในมุ้ง หรือ ให้เล่นในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ

sexy gaming

ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันมะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในกลุ่มโรคมะเร็งทั่วโลก ในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการผิดปกติแต่จะพบมีอาการเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่จนกดเบียด กินพื้นที่ตับมากแล้ว จนตับทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการ ปวดท้องด้านขวาบน ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องบวม คลื่นไส้ / อาเจียน
มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในกลุ่มโรคมะเร็งทั่วโลก ในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการผิดปกติแต่จะพบมีอาการเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่จนกดเบียด กินพื้นที่ตับมากแล้ว จนตับทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการ ปวดท้องด้านขวาบน ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องบวม คลื่นไส้ / อาเจียน

มะเร็งตับ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค หรือสาเหตุหลักๆ ดังนี้
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, ซี
คนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิด บี มีโอกาสเกิดมะเร็งประมาณ 0.5 %
คนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิด ซี และมีโรคตับแข็ง มีโอกาสเกิดมะเร็ง 1.5 – 4.0 %
ดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
โรคทางเมตาบอลิกบางชนิด เช่น ภาวะเหล็กเกิน
มีไขมันสะสมในตับมาก จนทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ (ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ อาจมีภาวะเบาหวาน และน้ำหนักตัวมากร่วมด้วย)
ได้รับหรือสัมผัสกับสารบางอย่าง ซึ่งเป็นพิษต่อตับได้แก่ สารอัลฟ่าท็อกซิน (Alfatoxin) ซึ่งพบมากในธัญพืชอบแห้งที่เก่าเก็บ หรือสัมผัสเคมีบางประเภทเป็นประจำ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์,โพลี่ไวนิลคลอไรด์

sexy gaming

ชอบแคะหูระวัง! แคะผิดวิธีเสี่ยงอันตราย

ชอบแคะหูระวัง! แคะผิดวิธีเสี่ยงอันตราย
หลายๆท่านคงเคยใช้ไม้พันสำลีปั่นหู หรือใช้ไม้แคะหูแคะขี้หูเองเมื่อมี อาการหูอื้อ แต่ทราบหรือไม่ว่าอาการหูอื้อนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ การปั่นหูหรือแคะหูเองอาจไม่ได้ช่วยให้อาการหูอื้อนั้นดีขึ้น และอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้มากมาย โดยทั่วไปจึงไม่แนะนำให้ท่านแคะหูเอง แต่ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและตรวจรักษาอย่างถูกวิธี
อันตรายจากการแคะหู
การแคะหูเองนั้นนอกจากมักจะแคะขี้หูได้ไม่หมดเนื่องจากมองเห็นได้ไม่ชัดเจนแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อหูชั้นนอก ซึ่งประกอบไปด้วยใบหู รูหู และเยื่อแก้วหู ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ดังนี้

1.การบาดเจ็บของรูหู (Traumatic ear canal injury) รูหูมีแผล เลือดไหล มีอาการปวดบวม หูอื้อ
แนวทางการรักษา ดูดเลือดที่ค้างในรูหู และอาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับยาแก้ปวด

2.หูชั้นนอกอักเสบ(Acute otitis externa) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มักเกิดตามหลังแคะหู 3-4 วัน มีอาการปวด รูหูบวม หูอื้อ มีน้ำหรือหนองไหลจากหู ถ้าเป็นมากการติดเชื้ออาจลุกลามไปบริเวณใบหูหรือบริเวณรอบๆได้
แนวทางการรักษา ดูดหนอง และทำความสะอาดรูหู และใช้ยาปฏิชีวนะชนิดหยอด ในรายที่อาการรุนแรงอาจพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะชนิดกินร่วมด้วย

3.แก้วหูทะลุ(Traumatic tympanic membrane perforation) เกิดจากการที่ไม้แคะทำอันตรายต่อเยื่อแก้วหูโดยตรง มักมีอาการหูอื้อทันทีหลังแคะหู ได้ยินเสียงก้องในหู อาจรู้สึกเหมือนมีลมออกหู อาจเกิดร่วมกับภาวะหูชั้นนอกอักเสบได้

แนวทางการรักษา แพทย์จะทำการประเมินอาการบาดเจ็บของรูหู และเยื่อแก้วหู และรักษาภาวะหูชั้นนอกอักเสบก่อน โดยทั่วไปแล้วรูทะลุสามารถปิดเองได้ถึง 90% แพทย์จะนัดดูอาการอย่างต่อเนื่อง และตรวจประเมินการได้ยิน หากรูทะลุนั้นไม่ปิดเองภายใน 3 เดือน ร่วมกับมีการสูญเสียการได้ยิน หรือมีเสียงดังรบกวน แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดเพื่อปิดแก้วหูต่อไป

sexy gaming

โรคแพ้อากาศ หรือโรคภูมิแพ้จมูก

พ่อหรือแม่ หรือทั้งคู่เป็น โรคภูมิแพ้ หรือแพ้อากาศหรือไม่
คุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นบ่อยๆ หรือไม่
คุณมีอาการเป็นหวัดอยู่เรื่อยๆ และแต่ละครั้งเป็นนานหลายสัปดาห์หรือไม่
คุณเกิดอาการแพ้เวลาเข้าใกล้ หรือสัมผัส แมว สุนัข หญ้า พืชต่างๆ ฝน หรือไม่
คุณมีอาการเหมือนเป็นหวัด เวลาอากาศเปลี่ยนบ่อยๆ หรือไม่
ลักษณะที่พบในจมูก คือ เยื่อบุจมูกบวม สีชีส และอาจมีน้ำมูกใสจํานวนมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น ไซนัสอักเสบ คออักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบหืด ริดสีดวงจมูก หูชั้น กลางอักเสบ โดยเฉพาะในเด็ก ภาวะมีน้ําขังในหูชั้นกลาง จมูกไม่ได้กลิ่น นอนกรน หรือหยุดหายใจเวลานอนได้
โรคแพ้อากาศ หรือภูมิแพ้จมูก นั้นสามารถรักษาให้อาการต่างๆดีขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่หายขาดแต่ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยการรักษามิได้มีเพียงการใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียว จําเป็นที่ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย

**หลักในการรักษาโรคแพ้อากาศ หรือภูมิแพ้จมูก มี 4 ขั้นตอน คือ

กําจัด หลีกเลี่ยง สิ่งที่แพ้ และสารระคายเคืองต่างๆ ซึ่งเป็นการรักษาที่สําคัญที่สุด
การรักษาด้วยยา เพื่อบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้แพ้ชนิดกิน หรือยาพ่นจมูก ซึ่งควรให้แพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้แนะนํา เนื่องจากโรคแพ้อากาศเป็นโรคเรื้อรังที่โอกาสในการรักษาหายขาดน้อย จึงจําเป็นต้องมีการใช้ยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ
การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ เป็นการรักษาโดยการฉีดสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุของอาการ เข้าไปในร่างกายที่ละน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อให้สร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งที่แพ้
การรักษาโดยการผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการมาก หรือมีโรคบางอย่างร่วมด้วย เช่น ผนังกั้นจมูกคด เยื่อบุจมูกบวมมาก ริดสีดวงจมูก ไซนัสอักเสบ ซึ่งไม่ดีขึ้นหลังให้การรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่

sexy gaming

ปวดหลัง ปวดคอ รักษาแบบไหนดี…??

การรักษา อาการปวดหลัง ปวดคอ โดยทั่วไปเน้นที่ การรักษาตามสาเหตุ เนื่องจากบางโรคมีวิํธีการรักษาเฉพาะของโรคนั้นๆ เช่น มะเร็ง การอักเสบติดเชื้อ หรือ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ส่วนในกลุ่มที่เกิดจากกล้ามเนื้อ หรือ ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง และ หมอนรองกระดูกสันหลัง และ หมอนรองกระดูก การรักษาจะมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวด และให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงาน หรือ ดำรงชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว ซึ่งมีวิธีการรักษาอยู่หลายวิธี

การรักษา อาการปวดหลัง ปวดคอ โดยทั่วไปเน้นที่การรักษาตามสาเหตุ เนื่องจากบางโรคมีวิํธีการรักษาเฉพาะของโรคนั้นๆ เช่น มะเร็ง การอักเสบติดเชื้อ หรือ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ส่วนในกลุ่มที่เกิดจากกล้ามเนื้อ หรือ ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง และ หมอนรองกระดูกสันหลัง และ หมอนรองกระดูก การรักษาจะมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวด และให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงาน หรือ ดำรงชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว ซึ่งมีวิธีการรักษาอยู่หลายวิธี ดังนี้

รักษาปวดหลัง ด้วยการใช้ยา
เพื่อบรรเทาอาการปวด ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แต่ละราย และที่สำคัญ คนไข้ควรมาติดตามอาการ การรักษาเป็นระยะ เพราะการรักษาอาการปวดหลัง ด้วยการใช้ยา มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย และเพื่อประเมินการรักษา ในระดับต่อไป

รักษาปวดหลัง ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัดหรือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่ช่วยลดอาการปวดหลากหลาย ประกอบด้วย การใช้แผ่นอบความร้อน ซึ่งให้ความร้อนระดับตึ้น หรือ การใช้อัลตราซาวด์ การใช้อัลตราซาวด์ เพื่อให้เกิดความร้อนในส่วนของกล้ามเนือ้ที่อยู่ลึกๆ การใช้ Short Wave หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้า การดึงหลัง หรือ การดึงคอ ด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพ

การรักษาโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเสริม
เช่น เฝือกอ่อนช่วยพยุงเอว (Lumbar Support) หรือ เฝือกอ่อนช่วยพยุงคอ เพื่อช่วยควบคุม หรือ เตือนผู้ป่วยไม่ให้ใช้หลังหรือคอมากเกินไป

การนวดแบบอายุรเวท
หรือการนวดแบบราชสำนัก เป็นการนวดแผนไทย เพื่อรักษาโดยผู้ที่จะทำการนวดแบบนี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ มีใบประกอบโรคศิลป์ ทางด้านนี้โดยเฉพาะ ต้องผ่านการประเมินโดยแพทย์ แล้วว่า ผู้ป่วยสามารถนวดได้ไม่เป็นอันตราย ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูก หรือ เส้นประสาทโดนกดทับ การนวดด้วยวิธีนี้จะไปคลายจุดปวด ช่วยคลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ คนไข้จะรู้สึกสบายขึ้น การนวดเป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ได้ผลดีมากกับอาการปวดหลังที่มีสาเหตุมากจาก กล้ามเนื้อหดตัว หรือ กล้ามเนื้ออักเสบ

การรักษาด้วยวิธี การฝังเข็ม
เป็นวิธีการทางแพทย์แผนจีน แต่ในปัจจุบัน วิธีการฝังเข็มนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดเฉพาะจุด โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกันอย่างกว้างขวา

การฉีดยาเข้าบริเวณรากประสาทไขสันหลัง หรือ ข้อต่อกระดูก
รักษาอาการปวดหลัง ด้วย การฉีดยาเข้ารากประสาท เพื่อลดอาการอักเสบ และ ลดอาการปวดได้อย่างตรงจุด

การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุ ที่เรียกว่า นิวคลีโอพลาสตี้ (Nucleplasty)
เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กสอดเข้าไปในหมอนรองกระดูก บริเวณที่มีการยื่นกดทดเส้นประสาท คลื่นวิทยุจะทำให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็ม ไปสลายหมอนรองกระดูกที่ยื่นไปกดทับเส้นประสาท ช่วยให้อาการปวดหายไปได้โดยไม่ต้องผ่าตัด มีเพียงแผลขนาดเล็ก 3 รู เท่านั้น

รักษาอาารปวดหลังด้วยการผ่าตัด
รักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ อันเนื่องมากจาก หมอนรองกระดูกเคลื่อน แตก จนกดทับเส้นประสาทไขสันหลัง และ คอ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ หรือ รักษาไม่ถูกวิธี ผู้ป่วยอาจสูญเสียการใช้งานของอวัยวะที่เส้นประสาทนั้นๆ มาควบคุมได้

ปัจจุบัน มีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก MIS : Minimally Invasive Surgery ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

การรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ สิ่งสำคัญคือ การป้องกัน โดยเน้นที่การปรับพฤติกรรมตนเอง และ ใช้งานหลังให้ถูกวิธี คือ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตาม ควรประคองหลังตัวเอง ให้ตรงตลอดเหมือนกับแนวของแกนกระดูกสันหลังตามธรรมชาติ

sexy gaming

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget