โรคลมพิษ เป็นๆหายๆ มีสาเหตุมาจากอะไร

โรคลมพิษ เป็นโรคที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดง ไม่มีขุย มีอาการคัน เกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว โดยที่แต่ละผื่นมักจะคงอยู่ไม่นาน มักไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผื่นนั้นก็จะราบหายไปโดยไม่ทิ้งรอยดำ แต่ก็อาจมีผื่นใหม่ขึ้นที่อื่นได้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีตาบวมหรือริมฝีปากบวมได้ บางรายอาจมีอาการปวดท้อง แน่นจมูก คอ หายใจไม่สะดวก รายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการหอบ หรือเป็นลมจากภาวะความดันโลหิตต่ำได้ แต่ก็พบน้อยมาก

โรคลมพิษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ลมพิษเฉียบพลัน เป็นมาไม่เกิน 6 สัปดาห์ สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจาก อาหาร ยา การติดเชื้อ
ลมพิษเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ ต่อเนื่องกันเกิน 6 สัปดาห์

สาเหตุของโรคลมพิษ
อาหาร เช่น อาหารทะเล สารกันบูด สีผสมอาหารบางชนิด
ยา
การติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือพยาธิ
โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคต่อมไทรอยด์
อิทธิพลทางกายภาพ ผู้ป่วยบางรายมีปฏิกิริยาของผิวหนังที่ตอบสนองผิดปกติต่อความร้อน ความเย็น น้ำหนักกดรัด แสงแดด การออกกำลังกาย เป็นต้น
การแพ้สารที่สัมผัส เช่น การแพ้ยาง (latex) ขนสัตว์ พืช อาหารบางชนิด
ปฏิกิริยาแพ้พิษแมลง เช่น ปฏิกิริยาที่เกิดจากผึ้ง ต่อต่อย
มะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือระบบอื่น ๆ ของร่างกาย
ระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง
ไม่มีสาเหตุ ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมาก แม้ว่าแพทย์จะได้พยายามตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้ว แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่พบ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ความรู้ทางการแพทย์ปัจจุบันยังไม่มากพอที่จะอธิบายหาสาเหตุได้ทั้งหมด
ดังนั้น ผู้ป่วยลมพิษจึงควรพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ ซึ่งหากพบสาเหตุที่ก่อให้เกิดลมพิษและหลีกเลี่ยงหรือรักษาสาเหตุนั้นได้ จะทำให้โรคลมพิษสงบลงหรือหายขาดได้
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้จากประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุ หรือทำในรายที่เป็นลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ อ่านเพิ่มเติม

การตรวจและการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy)

การตรวจและการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy)
ในปัจจุบันการผ่าตัดมีความก้าวหน้า และพัฒนาด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น มีแผลผ่าตัดเล็กลงนอนโรงพยาบาลน้อย ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น โดยแพทย์สอดกล้องผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก รวมทั้งสามารถทำผ่าตัดได้ในขณะเดียวกัน โดยเปิดแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตรเท่านั้น และสามารถทดแทนการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิมที่ต้องเปิดแผลกว้างได้เก็บทั้งหมด โดยเป็นที่นิยม และยอมรับในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และสหรัฐอเมริกา

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท คือ
1.Laparoscopy คือ การใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อวินิจฉัย และทำการผ่าตัด โดยมีแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร
2.Hysteroscopy คือ การส่องกล้องในโพรงมดลูก โดยผ่านทางปากมดลูก เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก และสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้อง และผนังมดลูก เพื่อเข้าไปตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องLaparoscopy
ถุงน้ำที่รังไข่ หรือซีสต์ที่รังไข่ (Ovarian cyst)
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis หรือ Chocolate Cyst)
พังผืดในอุ้งเชิงกราน หลอดมดลูกตีบตัน
ผู้มีบุตรยาก ใช้วิธีนี้เพื่อฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่
ตั้งครรภ์นอกมดลูก
ปวดประจำเดือน หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง
เนื้องอกมดลูก โดยตัดเฉพาะเนื้องอก หรือตัดทั้งตัวมดลูก
การทำหมัน Hysteroscopy
เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยไม่ทราบสาเหตุ
ติ่งเนื้อ (Polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก
เยื่อบุโพรงมดลูกหนา
ตรวจหาความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก
ตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือแท้งบ่อยๆ
การนำห่วงอนามัย หรือสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูกออก อ่านเพิ่มเติม

ก่อนทำ “รากฟันเทียม” ควรรู้เพื่อสุขภาพปากและฟันที่สดใส

ปัญหาช่องปากและสุขภาพฟัน ของแต่ละคนมีความรุนแรงไม่เท่ากัน บ้างรายอาจสูญเสียฟันจากฟันแตกจากอุบัติเหตุ ฟันห่างการจัดฟันไม่เข้าที่ต้องจัดฟันเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องสร้าง “รากฟันเทียม” ขึ้นมาทดแทนรากฟันจริง การทำรากฟันเทียมถือเป็นการทดแทนฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยการใช้รากเทียมที่ทําจากโลหะไททาเนียม (Titanium) ซึ่งได้รับการออกแบบและวิจัยอย่างยาวนานรองรับว่าไม่มีอันตรายและเข้ากันได้ดีต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ ช่วยให้ฟันปลอมสามารถยึดเกาะได้ สามารถรับแรงบดเคี้ยวและคงรูปได้ดี มีความแข็งแรงคงทน อ่านเพิ่มเติม

รับประทาน “ยา” เยอะ ไตเสื่อมจริงหรือ?

โรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่คุมโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตเป็นโรคที่สามารถเกิดโรคแทรกซ้อน หรือจะนำไปสู่โรคอื่นๆ ได้ง่าย และส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่ไม่ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ และความเชื่อที่ว่ากินยามากๆ จะทำให้เกิดโรคไตนั้น อ่านเพิ่มเติม

HIV รู้ตัวเร็ว – รักษาเร็ว – ชีวิตดีขึ้น

เอชไอวี และ เอดส์ เกิดจากเชื้อไวรัสตัวเดียวกัน แตกต่างกันที่ความเร็วในการเข้ารับการรักษา
ซึ่งในปัจจุบันเอชไอวี และเอดส์ สามารถรักษาได้ และลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อให้กับคนที่คุณรัก

อ่านเพิ่มเติม

“โรคหัวใจ” สัญญาณเตือน ปัจจัยเสี่ยง และวิธีรักษาป้องกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือด
มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 54,530 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 150 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ6 คน
ปัจจัยเสี่ยง ของอาการโรคหัวใจ
อายุขึ้นเลข 4 วัย 40 เป็นวัยที่ต้องระวังสุขภาพอย่างมาก (แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราการเป็นโรคหัวใจพบมากขึ้นในคนอายุ 30-40 ปี)
พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติครอบครัว พ่อหรือแม่เป็นโรคหัวใจ จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
เพศ ผู้ชายจะมีความเสี่ยงต่ออาการโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิง
สูบบุหรี่
ไขมันในเลือดสูง มีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่มีไขมันในเลือดปกติหรือต่ำกว่าหลายเท่า เพราะไขมัน คือ ตัวการสำคัญที่จะไปจับตามผนังหลอดเลือด และทำให้หลอดเลือดอุดตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ อ่านเพิ่มเติม

ถั่วเหลือง ดีต่อหัวใจ

ถั่วเหลือง
เป็นอีกหนึ่งธัญพืชที่มากด้วยคุณค่าทางอาหาร ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบโฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ผลวิจัยทางด้านโภชนาการระบุไว้ว่า ถั่วเหลืองสามารถบรรเทาอาการวัยทองในผู้หญิงได้ รวมถึงยังช่วยป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็งร้ายอีกหลายชนิด การรับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำจะช่วยให้ไตกลับมาทำงานได้ดีขึ้น เพราะในถั่วเหลืองมีโปรตีนที่ดีกับคนเป็นโรคไตที่สูญเสียโปรตีนไปพร้อมกับการปัสสาวะ และยังสามารถทดแทนโปรตีนที่ขาดหายไปจากการลดปริมาณการรับประทานเนื้อสัตว์ เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตที่ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากไป อ่านเพิ่มเติม

TCD ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือด…ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง จัดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก สมองขาดเลือด (infarction) ซึ่งในกลุ่มที่เป็น infarction นี้ พบว่ามีสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และเลือดออกในสมอง
ทำความรู้จัก TCD ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง
Transcranial Doppler หรือ TCD เป็นการตรวจเพื่อดูการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง ประโยชน์ของการตรวจนี้คือสามารถประเมินการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองได้โดยเฉพาะ และใช้เฝ้าระวัง ติดตาม ภาวะลิ่มเลือดขนาดเล็กหลุดมายังหลอดเลือดสมอง เหมาะกับ

ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
ผู้มีเลือดออกที่ผิวสมอง (subarachnoid hemorrhage) เพื่อติดตามภาวะหดตัวของหลอดเลือดสมอง
ผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน และได้รับยาละลายลิ่มเลือด (thrombolysis)
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจดูภาวะสมองตายจากการติดเชื้อในสมอง (แล้วแต่กรณี) ตรวจหาลิ่มเลือดขนาดเล็กที่หลุดจากหัวใจ หรือคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ ตรวจการขยายตัวหรือหดตัวของหลอดเลือดแดงที่สมองเมื่อมีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเปลี่ยนไป ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ก่อนเสมอ

มั่นใจในผลการตรวจที่แม่นยำ และปลอดภัย
การตรวจ TCD ถือเป็นการตรวจที่แม่นยำ ปลอดภัยและประหยัด สามารถตรวจผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้เพราะเครื่องมือที่ใช้สามารถนำไปใช้ในทุกสถานที่ แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในสภาวะไร้สติ หรือ Coma ที่แผนกฉุกเฉิน เพื่อประเมินหลอดเลือดหลักที่ไปเลี้ยงสมองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การตรวจต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญเท่านั้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมของทีมแพทย์ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สามารถแปลผลได้แม่นยำ ถูกต้อง จึงมั่นใจและวางใจได้ถึงความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในกรณีผู้ป่วยที่มีกระดูกขมับ (temporal bone) หนา ทำให้การมองเห็นหลอดเลือดไม่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยสตรี อ่านเพิ่มเติม

เลี้ยงลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย

เลี้ยงลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย
ทุกช่วงวัยของลูกรักนั้นล้วนเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและน่าสนใจ เพราะว่าลูกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน การได้เฝ้ามองพัฒนาการของลูกน้อย ถือเป็นความสุขของพ่อแม่

แม้ในช่วงเวลาที่ลูกยังคงเป็นทารกน้อยแบเบาะ พ่อแม่นั้นก็มีการปรับตัวเรียนรู้กันและกัน จนลูกเติบโตถึงวัย 2 ขวบ ก็ยังได้มารับมือกับลูกน้อยวัยแสนซน และเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความอิสระมากขึ้นพ่อแม่ก็ยังมีความเฝ้าห่วงใยกับลูกเสมอ
ให้ลูกเติบโตพร้อมเผชิญโลกกว้าง ด้วยการเลี้ยงลูกแบบ EF
EF(ExecutiveFunction)ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเลี้ยงลูกนั่นเพราะEFก็คือความสามารถของสมองระดับสูงที่จะใช้ในการควบคุมความคิดอารมณ์ การตัดสินใจ และการกระทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้

โดย EF ที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วย สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้ สามารถเอาตัวรอดได้อย่างเหมาะสม โดยเราสามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้มี EF ที่ดีได้ด้วยการอุ้มกอด แสดงออกถึงความรักความห่วงใย ให้เลี้ยงนมแม่ให้นานที่สุด ส่งเสริมให้ลูกช่วยทำงานบ้านเล่นกับลูกบ่อยๆเล่านิทานให้ลูกฟัง ถ้าเกิดว่าลูกของเราทำดี ก็ให้ชื่นชม เพื่อให้กำลังใจลูกในการทำครั้งต่อไป อ่านเพิ่มเติม

การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) คืออะไร ?

การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) คือการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ตรวจหาหินปูน (calcified plaque) ที่บริเวณหลอดเลือดแดงโคโรนารี ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงหลักที่ส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โดยหินปูนที่ตรวจจะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease) ยิ่งพบมากยิ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นตามด้วย โดยภาพหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี จะแปลผลเป็นตัวเลข หรือเรียกว่า Coronary calcium score หากตรวจไม่พบหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ หรือ Coronary calcium score เป็น 0 จะบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงที่จะมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต่ำมาก ในทางตรงกันข้ามหากค่า Coronary calcium score สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าที่มากกว่า 400 จะบ่งชี้ว่าความเสี่ยงที่จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภายในระยะเวลา 2-5 ปีสูงมาก แม้ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม อ่านเพิ่มเติม

Copyright สุขภาพ 2020
Tech Nerd theme designed by FixedWidget