เตรียมตัวเดินทางสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

การเดินทางไกลสำหรับคุณแม่ที่ กำลังตั้งครรภ์ ควรระวังเรื่องอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ บทความนี้เรามีคำแนะนำจากหมอนุ่น ปนัดดา บรรยงวิจัย แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชมาฝากกัน

เมื่อต้องเดินทางไกลใช้เวลาหลายชั่วโมง สิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคืออาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ซึ่งเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์อาการนี้จะนำมาซึ่งความเครียดต่อร่างกาย และ ผู้ กำลังตั้งครรภ์ จะเป็นตัวสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกได้

การสังเกตอาการของร่างกาย เพื่อป้องกันและหาทางรักษาด้วยการ
1.สังเกตอาการท้องแข็ง
การเดินทางเป็นเวลานานในท่านั่งซึ่งค่อนข้างอึดอัดสำหรับคนท้อง ทำให้มีโอกาสเกิดอาการท้องแข็งได้ ซึ่งเป็นอาการที่สัมพันธ์กับการบีบตัวของมดลูกที่จะคลอดก่อนกำหนด ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หากมีการบีบตัวของมดลูก คุณแม่จะรู้สึกว่าท้องแข็ง เจ็บท้องหน่วงๆ ลงไปในช่องคลอด และถ้ามีอาการเกิดขึ้นเกิน 5-6 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิดได้ในทุกอายุครรภ์ ให้คุณแม่รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพื่อตรวจดูว่ามีความเสี่ยงที่จะคลอดหรือไม่ หากปากมดลูกเปิดแล้วอาจทำให้ยับยั้งการคลอดไม่ได้ ทำให้ทารกต้องคลอดออกมาก่อนกำหนด และทำให้เด็กที่คลอดออกมามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

2.สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์
การดิ้นของทารกในครรภ์สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกได้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับทารก เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์ ทารกมีความเครียด ทารกจะดิ้นน้อยลงอย่างชัดเจนหรือหยุดดิ้น เกณฑ์วัดการดิ้นของทารกที่อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ ให้นับการดิ้นของทารกในช่วงวัน โดยแบ่งออกเป็น

ช่วงเช้าหลังตื่นนอน-เที่ยงวัน
ช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไป-หกโมงตอนเย็น
ช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นไป-ก่อนนอน
โดยการดิ้นไปเรื่อยๆ จนหยุดให้นับเป็น 1 ครั้ง และทารกควรจะดิ้นอย่างน้อย 4 ครั้งภายในแต่ละช่วงวัน ถ้าหากทารกดิ้นน้อยกว่า 4 ครั้งหรือไม่ดิ้นเลยในหกชั่วโมงต่อเนื่อง ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีความผิดปกติ เช่น ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงเที่ยงลูกไม่ดิ้นเลย หรือดิ้นไปแค่ครั้งเดียว คุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลภายในบ่ายวันนั้นเลย ไม่ควรรอจนถึงช่วงเย็นหรือปล่อยให้ข้ามวัน การไปโรงพยาบาลโดยเร็วจะเป็นประโยชน์สูงสุด จะทำให้แพทย์ช่วยชีวิตเด็กได้

ส่วนถ้าหากทารกมีการดิ้นเยอะ ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติหรือมีอันตราย ถือว่าสุขภาพทารกแข็งแรงดี

ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ที่คุณแม่ยังไม่เคยรู้สึกถึงการดิ้นของลูก ให้สังเกตความผิดปกติจากอาการที่สัมพันธ์กับการแข็งตัวของมดลูก อย่างการท้องแข็ง เจ็บท้องหน่วงๆ 5-6 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง ควรรีบไปโรงพยาบาล

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
คุณแม่ที่ใกล้คลอด อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป
ในช่วงที่ทารกในครรภ์มีอายุ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ถือว่าเด็กอยู่ในช่วงที่แข็งแรงใกล้คลอด ถ้าเป็นไปได้คุณแม่ควรเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพราะมีโอกาสคลอดระหว่างเดินทางได้ถ้ามีอาการท้องแข็ง และควรศึกษาเส้นทาง รวมถึงโรงพยาบาลระหว่างทางเพื่อที่จะได้แวะได้ทันที

การเดินทางด้วยรถประจำทาง
การเดินทางด้วยรถประจำทาง เช่น รถทัวร์ แนะนำว่าไม่ควรนั่งรถที่เบาะที่นั่งแคบ ด้วยสรีระของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มีท้องใหญ่ขึ้น จะต้องใช้พื้นที่ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดที่อาจใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ยาวนานขึ้น อาจจะข้ามวันข้ามคืน การนั่งในที่แคบ อึดอัด ย่อมไม่ส่งผลดี

ufa

Telemedicine ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของ “ญาติผู้ป่วย”

‘ญาติผู้ป่วย’ บ่งบอกถึง การเจ็บป่วยของคนๆ หนึ่ง ไม่ได้หมายถึงการทุกข์ทรมานของคนเพียงคนเดียว แต่ยังรวมไปถึงคนรอบข้างผู้ป่วย หรือที่มักเรียกกันว่า ‘ญาติผู้ป่วย’ ด้วย

นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยแล้ว ญาติผู้ป่วย ก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญไม่แพ้กัน การรักษาจะได้ผลอย่างดีที่สุดหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การดูแลของญาติผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะในผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ญาติผู้ดูแลถือเป็นคนที่จะส่งเสริมสุขภาพและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกด้าน นอกจากดูแลด้านกายภาพแล้ว ญาติผู้ดูแลต้องคอยสังเกตอาการผู้ป่วย ทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ เพื่อนำข้อมูลมาบอกแพทย์เพื่อทำการรักษา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีสติ ญาติจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจการรักษาแทนผู้ป่วย

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อร่างกายของผู้ป่วยได้รับความทรมาน ก็ทำให้สภาพจิตใจทรุดลงตามไปด้วย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์จากภาวะเจ็บป่วย เช่น หงุดหงิด เอาแต่ใจ และไม่ให้ความร่วมมือ และก็เป็นหน้าที่ของญาติและผู้ใกล้ชิดที่ต้องคอยดูแลจิตใจ ให้กำลังใจ และรับมือการสภาวะอารมณ์ต่างๆ ของผู้ป่วย
รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ป่วยในโรคทางสมอง ที่มีความเปลี่ยนแปลงในความคิด ความทรงจำอย่างชัดเจน และส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

ถ้าญาติผู้ดูแลมีความพร้อมและสามารถดูแลตนเองได้ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ทำให้สามารถควบคุมอาการของโรค ลดการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ และในทางตรงกันข้าม หากญาติผู้ดูแลมีความเครียดหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเสียเอง และไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน และกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ

การดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งหมายถึงการใช้เวลาและพละกำลังทั้งหมดของผู้ดูแลไปกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ที่ไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง และมักจะมีความกังวลในอาการของผู้ป่วยอยู่เสมอ และมักจะมีความทุกข์เมื่อไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้

ผลการวิจัยพบว่าญาติผู้ดูแลมักมีอาการเหนื่อยล้า (fatigue) ไม่มีสมาธิ (lack of concentration) นอนหลับไม่เพียงพอ (sleep deprivation) การรับรู้คุณค่าในตนเองต่ำ (poor self-esteem) และต้องลดทอนบทบาททางสังคมลง (withdraw of family or friends) และยังพบอีกว่าญาติผู้ดูแลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีโอกาสเกิดความเครียดเรื้อรัง หรือภาวะซึมเศร้าได้

จะเห็นได้ว่าญาติผู้ดูแลได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกาย และจิตใจของญาติผู้ดูแลก็สำคัญไม่แพ้กัน ญาติผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่
นอกจากกำลังกายและกำลังใจจากญาติผู้ดูแลแล้ว จากการวิจัยพบว่าการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ ก็เป็นหนึ่งในความต้องการที่สำคัญของญาติผู้ดูแล

ปัญหาหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านคือการตัดสินใจทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย เช่น เรื่องอาหาร หรือเรื่องใหญ่อย่างการรับมือกับอาการที่แทรกซ้อนอย่างไม่คาดคิด

เมื่อไม่มีผู้ให้คำปรึกษา ทำให้บางครั้งญาติได้ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ผิด หรือไม่ควร ทำให้ส่งผลเสียต่อการรักษา หรือครั้นจะไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก็ดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซึ่งหากผู้ป่วยมีผู้ดูแลเพียงแค่คนเดียวก็ไม่สามารถทำได้

การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine สามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทั้งผู้ป่วยและญาติได้ โดยปัจจุบันระบบ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล ของไทยได้พัฒนามาจนถึงจุดที่คนไข้และหมอสามารถคุยและปรึกษากันผ่านระบบ Video Call ซึ่งจะทำให้พูดคุยตอบโต้กันได้ทันที และที่สำคัญหมอสามารถมองเห็นคนไข้ เพื่อที่จะพิจารณาอาการต่างๆ ได้ โดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านและมากไปกว่านั้น ระบบ Telemedicine ไม่ได้มีเพียงแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยังมีการให้คำปรึกษาด้านจิตใจโดยนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งถือเป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถปรึกษาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

การก้าวผ่านความทรมานจากการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อมีการดูแลรักษาที่ดีและถูกต้อง รวมถึงที่ปรึกษาทางการแพทย์อย่าง Telemedicine เชื่อว่าทั้งผู้ป่วยและญาติจะต้องผ่านความทรมานนี้ไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ufa

“น้ำเต้าหู้” กู้ปอด ป้องกันการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง

มหาวิทยาลัยเมืองจิงโจ้ศึกษาพบว่า การดื่มน้ำเต้าหู้ และบริโภคเต้าหู้เป็นประจำสามารถจะป้องกันโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรังได้ ซึ่งโรคถุงลมปอดโป่งพองมักจะเป็นกับผู้ที่สูบบุหรี่มายาวนาน ทำให้ไอและเกิดเมือกในปอดจำนวนมาก หายใจมีเสียงหวีด รู้สึกปวดแน่นหน้าอก หอบและอาการอื่นๆ

ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เต้าหู้เป็นประจำ วันละไม่ต่ำกว่า 75 กรัม จะได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด ซึ่งพบว่าผู้ที่บริโภคอาหารทำด้วยเต้าหู้วันละไม่ต่ำกว่า 50 กรัม ยังจะช่วยป้องกันโรคถุงลมปอดโป่งพองได้ด้วย

ผลการวิจัยแสดงว่า การบริโภคถั่วเหลืองเป็นเวลานาน จะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงและลดโอกาสของการเป็นโรคถุงลมปอดโป่งพองลงอีกด้วย

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

นานา ผลไม้บำรุงเลือด เพื่อผิวสวยสุขภาพดี

ผลไม้หลายชนิดมีประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่ให้วิตามิน หรือทำให้ผิวสวยแต่มีดีกว่านั้น เพราะว่า ผลไม้บำรุงเลือด เป็นอย่างดี แถมยังช่วยสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น ตามมาอ่านเรื่องน่ารู้ของบรรดาผลไม้ที่ช่วยบำรุงเลือดเพื่อผิวสวยสุขภาพดีกัน

สตรอว์เบอร์รี
เป็นผลไม้ของโปรดของใครหลายคนเพราะมีรสชาติหวานอมเปรี๊ยว ทานทีไรก็สดชื่นทุกที ซึ่งรสชาติเปรี้ยวที่ว่านั้นก็มีคุณสมบัติของวิตามินซีที่ช่วยในการบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเอง รวมถึงตัวเมล็ดเล็กๆ ในผลสตรอว์เบอร์รี ยังช่วยในการลำเลียงออกซิเจนในกระบวนการขจัดเลือดเสียอีกด้วย ดีขนาดนี้ใครจะอดใจไหว

ทับทิม
เป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย หนึ่งในประโยชน์ที่แสนดีของทับทิมคือช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีคุณสมบัติในการช่วยกักเก็บเซลล์เม็ดเลือดแดง ช่วยลดระดับอินซูลินในกระแสเลือด สร้างระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นปกติ ทั้งยังสร้างผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้นอีกด้วย

แตงโม
กินทีไรก็สดชื่น ชื่นใจทุกทีก็ต้อง “แตงโม” นี่แหละค่ะ และแตงโมก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงเลือด เพราะมีกรดอะมิโนอาร์จีโนน์ (Arginine) ที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นสารในตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ที่ช่วยทำให้เลือดสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงยังช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและหลอดเลือดแข็งตัว

กล้วย
อีกหนึ่งผลไม้ที่มีประโยชน์สารพัด ทั้งช่วยในการขับถ่าย อิ่มท้องแล้ว ตัวแร่ธาตุแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในกล้วย ยังช่วยบำรุงผิวซีดให้กลับมีเปล่งปลั่งดูมีเลือดฝาด ที่สำคัญการทานกล้วยเป็นประจำยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วย

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufa

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3 เอ็ม รุ่น สมาร์ท

เป็น ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มใสที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูง
ด้วยความใสของฟิล์มทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจน
เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99%
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง 3M Smart FX Series

รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FX 5 5% 3% 55% 99% เทา
FX 15 6% 14% 50% 99% เทา
FX 20 5% 23% 50% 99% เทา
FX 30 6% 31% 47% 99% เทา
FX 50 8% 49% 41% 99% เทา

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงเป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

FXR Series

  • มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนที่ดีเยี่ยม
  • ฟิล์มมีความเงางาม เพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขับขี่
  • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง 3M Smart FXR Series

รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FXR 10 22% 10% 72% 99% เทา
FXR 20 20% 17% 68% 99% เทา
FXR 35 13% 36% 53% 99% เทา
FXR 40 9% 42% 47% 99% เทา

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงเป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

ติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่ ราคาถูก

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget