Get Ready For All Stages Of Child Development

My Parents, My Heroes ปลุกพลังพ่อแม่ ไขกุญแจสู่ศักยภาพพัฒนาการลูกน้อย

Since different phases of child development need different approaches, it remains essential for parents to understand the changes of each stage. If warning signs of inappropriate development arise, medical assistance provided by child development specialist should be immediately sought in order to solve the problems in time.    

For 2-month old babies

  • Babies do not stop crying: In case that the babies start crying without any reason, the parents might not be able to respond to the needs of the babies correctly. This might be worrisome, causing anxiety and concerns to the parents whether their crying babies would turn to be anxious and moody children in the future. During the first year, babies need to be responded according to their desires in order to create trust from their parents. Expert opinion given by child development specialist substantially helps the parents to understand and react to their babies appropriately.
  • Mothers are unable to manage and take care of themselves: Considering the sleep deprivation, new responsibilities and lack of time for taking care of themselves, it is no surprise that a lot of new mothers gradually develop emotional distress and depression. It might be silent until the relationship with the babies and spouses has been ruined. Useful advices obtained from child development specialist enable the mothers to understand and cope with their challenges and difficulties, allowing the problems to be solved more effectively.
  • Concerns of the babies when the mothers need to return to work: When the mothers need to return to work, they might worry whether it affects their child growth and development. In fact, a proper planning greatly helps to get the babies prepared, thus reducing the chance of family problems in the future. 

Opportunity to get money at ufabet

Encouraging Your Child Development As A Masterpiece

4 creative ways to foster childhood development.

The proper role of the parent is to provide encouragement, support, and access to activities that enable the child to master key developmental tasks. However, in each stage of child development, different approaches are required. This parent’s task is relatively similar to “completing jigsaw puzzle” that needs a lot of time, special attention and care. This jigsaw puzzle consists of thousands of small pieces. Starting with the right pieces at the main corners enables other pieces to be correctly connected, resulting in a higher chance of success. This refers to when parents start understanding the needs of their infants, they can react to their infants promptly and appropriately. As a result, this greatly promotes a profound parent-child bonding, leading to trust and respect in the future.       

Nonetheless, parents might be confused or hesitant whether they have placed correct pieces of their jigsaw. Some parents might make the comparison of their children to others with similar age group. For instance, when a 10-month old infant cannot start walking like others or a 18-month child does not speak a proper sentence like others. Making such a comparison inevitably makes the parents feel disappointed or worried about their child development. In fact, this 10-month old infant might be able to walk perfectly with less falls while grabbing baby walkers and a 18-month child who does not speak is able to pay a full attention and follow all instructions. Child development might vary among individual children, based primarily on biological, psychological and emotional changes as well as family background.

On the contrary, some parents connect their puzzle pieces with high confidence without being aware of misplacing until it becomes too late to fix the problems that have already developed. For example, if the parents have promptly reacted to please their children for whatever they seek for when the children grow up to reach certain phase that they need to learn how to wait and regulate their emotion when they are disappointed, it can potentially result in improper responses, such as being short-tempered, irritability and anger.

Some parents want to enhance language capability by allowing their infants to watch the screen that displays VDO or other media with foreign languages. As a matter of fact, the ability to understand languages and to learn from the screens does not exist in infants. Instead of having appropriate child development, wrong practice might be a major contributing  factor to speech development and social interaction problems. Child development consists of different aspects, including physical, intellectual, social, emotional and language developments. Therefore, parents should follow a comprehensive guidance for each phase of child development to provide the support and learning experiences necessary for their children to grow and develop according to their unique developmental blueprint.   

Opportunity to get money at ufabet

My Parents, My Heroes. The Significant Parent’s Roles In Child Development

My Parents, My Heroes. The significant parent's roles in child development  | Bangkok Hospital

After birth, parents’ roles are of the maximum importance for child development. Healthy child growth and development means that children of all age groups are able to grow up efficiently where their physical, social and emotional needs are met. Parents are their child’s first teacher and should remain their best teacher throughout life.  Functioning as a coach, parents expose their children to age-appropriate challenges to promote development as well as to explore experiences that allow the children to discover things on their own and learn from interacting with their environment.

Opportunity to get money at ufabet

How to Make Healthy Eating Sustainable

Healthy Eating and Intermittent Fasting: What Healthy Is and How to Make It  Sustainable - The Fit and Healthy Baker

Here’s a great rule to live by: If you can’t see yourself on this diet in one, two or three years, then it’s not right for you.

Far too often, people go on extreme diets they can’t maintain, which means they never actually develop long-term, healthy eating habits.

There are some frightening weight gain statistics showing that most people regain all the weight they lost soon after attempting a weight loss diet.

As always, balance is key. Unless you have a specific disease or dietary requirement, no food needs to be off limits forever. By totally eliminating certain foods, you may actually increase cravings and decrease long-term success.

Basing 90% of your diet on whole foods and eating smaller portions will allow you to enjoy treats occasionally yet still achieve excellent health.
This is a far healthier approach than doing the opposite and eating 90% processed food and only 10% whole food like many people do.

Opportunity to get money at ufabet

A Word From Verywell

9 Highest Paying Psychology Careers and Salaries

If you seem to have chronically low energy, be sure to talk to your doctor about it. It may be due to lifestyle factors, such as high stress or inadequate sleep, but it may also stem from nutritional deficiencies or an undiagnosed illness. No matter the cause, improving your dietary choices is a good thing.

When choosing foods, you’re probably interested in more than just how much energy it can give you. Certainly, there’s a lot more to nutritional profiles than the vitamins and minerals discussed here.

However, knowing these foods and what they contain can help you make smart choices about your diet and lifestyle factors. Eating for more energy may help you avoid reaching for unhealthy snacks or stimulants to get you through the day as well, which could lead to better overall health.

Opportunity to get money at ufabet

It’s important to maintain a strong core

Woman on yoga mat doing a v-sit exercise

It’s important to maintain a strong core, as it strengthens your lower back, improves your posture, and helps stabilize your entire body. Nearly all body movements originate from the core, so strengthening these muscles will increase your range of motion, as well as protect you from injury while performing everyday tasks.

Of course, some people long for flat, washboard abs for aesthetic reasons, but find it difficult to reach their six-pack goals. Standard crunches alone aren’t enough to achieve total definition, so it’s crucial to mix up your routine to target different areas of the abdominal muscles.

Lower abs are particularly hard-to-target, so the best exercises to reach this muscle group are movements that originate from the legs, hip flexors, and lower abdomen itself. Get started with these 10 exercises that target the area while strengthening your entire core.

Opportunity to get money at ufa

น้ำมันคาโนล่า ประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจที่ยังไม่แน่ชัด

น้ำมันคาโนลาคืออะไร ผลิตมาจากอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง - Kito Detox  ไคโตดีท็อกซ์ ยอดขายอันดับ 1 อาหารเสริมลดน้ำหนัก ดักจับไขมัน ลดความอ้วน  ที่ดีที่สุด : Inspired by LnwShop.com

แม้ว่างานวิจัยหลายงานชี้ว่า น้ำมันคาโนล่า เป็นประโยชน์ต่อหัวใจและการไหลเวียนเลือด ช่วยต้านการอักเสบ และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ แต่ก็ยังมีการศึกษาที่ให้ผลลัพธ์ตรงกันข้าม โดยพบว่าน้ำมันชนิดนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงในผู้ที่รับประทานเป็นประจำ นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันคาโนล่าบางชิ้นได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทที่ขายน้ำมันชนิดนี้ จึงทำให้ประโยชน์บางอย่างยังเป็นที่น่าสงสัย

วิธีบริโภคน้ำมันคาโนล่าอย่างปลอดภัย
คนจำนวนไม่น้อยเลือกใช้น้ำมันคาโนล่าเพราะประโยชน์ด้านสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด ควรใช้ตามคำแนะนำต่อไปนี้

รับประทานน้ำมันคาโนล่าในปริมาณที่เหมาะสม แม้จะมีไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การได้รับมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดการสะสมภายในร่างกายได้เช่นกัน
รับประทานโอเมก้า 3 จากแหล่งอาหารอื่นเพิ่มเติม อย่างปลาทะเลหรือถั่วเปลือกแข็งเป็นประจำ เพื่อป้องกันภาวะไม่สมดุลของกรดไขมันโอเมก้า
เพื่อรักษาคุณภาพในการใช้ ควรใช้น้ำมันคาโนล่าให้หมดภายใน 3 เดือน และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและความร้อน
สุดท้ายนี้ ควรออกกำลังกายเป็นประจำ คำนวณไขมันที่ได้รับต่อวัน และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ชนิดอื่นเพื่อช่วยลดไขมันสะสมภายในร่างกาย แต่มีกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้น้ำมันคาโนล่า อาจลองเลือกใช้น้ำมันที่มีไขมันดีสูงชนิดอื่นทดแทนได้ เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน เป็นต้น

Opportunity to get money at ufa

น้ำมันคาโนล่า น้ำมันเพื่อสุขภาพกับข้อเท็จจริง

น้ำมันคาโนล่า

น้ำมันคาโนล่า แม้ว่าชื่อจะเป็นไขมันที่ทำให้หลายคนกลัว แต่ไขมันเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายหากรับประทานอย่างถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสม ผู้ที่สนใจใช้น้ำมันชนิดนี้ในการปรุงอาหารจึงควรทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประโยชน์และโทษต่อสุขภาพ รวมถึงวิธีการใช้น้ำมันคาโนล่าอย่างปลอดภัยด้วย

ประโยชน์ของน้ำมันคาโนล่า
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นสารอาหารที่โดดเด่นของน้ำมันชนิดนี้ โดยประโยชน์ของไขมันชนิดนี้คือช่วยลดปริมาณไขมันชนิดที่เป็นอันตรายภายในเลือด อย่างไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และไขมันทรานส์ ซึ่งอาจจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังในระยะยาว อีกทั้งไขมันไม่อิ่มตัวยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหัวใจ ช่วยให้หัวใจแข็งแรงและลดไขมันสะสมภายในร่างกาย ดังนั้น การได้รับไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเหมาะสมอยู่เป็นประจำก็อาจช่วยต้านการอักเสบในร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพหัวใจแข็งแรง และลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ไขมันไม่อิ่มตัวมักมีวิตามินอีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งวิตามินอีเป็นสารอาหารจำเป็นและทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงอาจช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายได้ นอกจากประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว น้ำมันคาโนล่าสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายรูปแบบ ทั้งการปรุงอาหารแบบผัดหรือย่าง ใช้แทนน้ำสลัด หรือใช้แทนเนยและเนยเทียมในการอบขนม

ความเสี่ยงจากน้ำมันคาโนล่าที่ควรรู้ก่อนใช้
แม้ว่าประโยชน์ของน้ำมันคาโนล่าจะมีงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นรองรับ แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งบางอย่างที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ การบริโภคอย่างไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ผู้ใช้จึงควรทราบความเสี่ยงจากการรับประทานน้ำมันชนิดนี้ เช่น

ได้รับโอเมก้า 6 ในปริมาณสูงเกินไป
กรดไขมันโอเมก้า 6 หรือกรดไลโนเลอิกเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่หากได้รับในปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลให้ระดับไขมันโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 อยู่ในระดับไม่สมดุล จากการศึกษาพบว่าเมื่อระดับไขมันทั้งสองชนิดนี้ไม่สมดุลอาจทำให้เกิดการอักเสบมากกว่าการต้านอักเสบ ซึ่งในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคอัลไซเมอร์ได้

มีไขมันทรานส์
แม้ว่าน้ำมันคาโนล่ามีไขมันดีสูงและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ก็ยังมีส่วนประกอบไขมันทรานส์ที่เป็นตัวไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีภายในเลือดและอาจทำให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือด ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานชนิดที่ 2

เป็นผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ (GMO)
น้ำมันคาโนล่าส่วนใหญ่มักมาจากต้นคาโนล่าที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมหรือที่เรียกว่าพืช GMO ซึ่งการปลูกพืช GMO ส่วนใหญ่มักมีการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพของผลผลิต จึงอาจทำให้มีสารปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ด้วย ทำให้ในปัจจุบันยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าผลผลิตจากพืชที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมนั้นสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หรือไม่

Opportunity to get money at ufa

เตรียมตัวเดินทางสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

การเดินทางไกลสำหรับคุณแม่ที่ กำลังตั้งครรภ์ ควรระวังเรื่องอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ บทความนี้เรามีคำแนะนำจากหมอนุ่น ปนัดดา บรรยงวิจัย แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชมาฝากกัน

เมื่อต้องเดินทางไกลใช้เวลาหลายชั่วโมง สิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคืออาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ซึ่งเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์อาการนี้จะนำมาซึ่งความเครียดต่อร่างกาย และ ผู้ กำลังตั้งครรภ์ จะเป็นตัวสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกได้

การสังเกตอาการของร่างกาย เพื่อป้องกันและหาทางรักษาด้วยการ
1.สังเกตอาการท้องแข็ง
การเดินทางเป็นเวลานานในท่านั่งซึ่งค่อนข้างอึดอัดสำหรับคนท้อง ทำให้มีโอกาสเกิดอาการท้องแข็งได้ ซึ่งเป็นอาการที่สัมพันธ์กับการบีบตัวของมดลูกที่จะคลอดก่อนกำหนด ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หากมีการบีบตัวของมดลูก คุณแม่จะรู้สึกว่าท้องแข็ง เจ็บท้องหน่วงๆ ลงไปในช่องคลอด และถ้ามีอาการเกิดขึ้นเกิน 5-6 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิดได้ในทุกอายุครรภ์ ให้คุณแม่รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพื่อตรวจดูว่ามีความเสี่ยงที่จะคลอดหรือไม่ หากปากมดลูกเปิดแล้วอาจทำให้ยับยั้งการคลอดไม่ได้ ทำให้ทารกต้องคลอดออกมาก่อนกำหนด และทำให้เด็กที่คลอดออกมามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

2.สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์
การดิ้นของทารกในครรภ์สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกได้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับทารก เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์ ทารกมีความเครียด ทารกจะดิ้นน้อยลงอย่างชัดเจนหรือหยุดดิ้น เกณฑ์วัดการดิ้นของทารกที่อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ ให้นับการดิ้นของทารกในช่วงวัน โดยแบ่งออกเป็น

ช่วงเช้าหลังตื่นนอน-เที่ยงวัน
ช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไป-หกโมงตอนเย็น
ช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นไป-ก่อนนอน
โดยการดิ้นไปเรื่อยๆ จนหยุดให้นับเป็น 1 ครั้ง และทารกควรจะดิ้นอย่างน้อย 4 ครั้งภายในแต่ละช่วงวัน ถ้าหากทารกดิ้นน้อยกว่า 4 ครั้งหรือไม่ดิ้นเลยในหกชั่วโมงต่อเนื่อง ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีความผิดปกติ เช่น ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงเที่ยงลูกไม่ดิ้นเลย หรือดิ้นไปแค่ครั้งเดียว คุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลภายในบ่ายวันนั้นเลย ไม่ควรรอจนถึงช่วงเย็นหรือปล่อยให้ข้ามวัน การไปโรงพยาบาลโดยเร็วจะเป็นประโยชน์สูงสุด จะทำให้แพทย์ช่วยชีวิตเด็กได้

ส่วนถ้าหากทารกมีการดิ้นเยอะ ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติหรือมีอันตราย ถือว่าสุขภาพทารกแข็งแรงดี

ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ที่คุณแม่ยังไม่เคยรู้สึกถึงการดิ้นของลูก ให้สังเกตความผิดปกติจากอาการที่สัมพันธ์กับการแข็งตัวของมดลูก อย่างการท้องแข็ง เจ็บท้องหน่วงๆ 5-6 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง ควรรีบไปโรงพยาบาล

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
คุณแม่ที่ใกล้คลอด อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป
ในช่วงที่ทารกในครรภ์มีอายุ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ถือว่าเด็กอยู่ในช่วงที่แข็งแรงใกล้คลอด ถ้าเป็นไปได้คุณแม่ควรเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพราะมีโอกาสคลอดระหว่างเดินทางได้ถ้ามีอาการท้องแข็ง และควรศึกษาเส้นทาง รวมถึงโรงพยาบาลระหว่างทางเพื่อที่จะได้แวะได้ทันที

การเดินทางด้วยรถประจำทาง
การเดินทางด้วยรถประจำทาง เช่น รถทัวร์ แนะนำว่าไม่ควรนั่งรถที่เบาะที่นั่งแคบ ด้วยสรีระของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มีท้องใหญ่ขึ้น จะต้องใช้พื้นที่ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดที่อาจใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ยาวนานขึ้น อาจจะข้ามวันข้ามคืน การนั่งในที่แคบ อึดอัด ย่อมไม่ส่งผลดี

ufa

Telemedicine ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของ “ญาติผู้ป่วย”

‘ญาติผู้ป่วย’ บ่งบอกถึง การเจ็บป่วยของคนๆ หนึ่ง ไม่ได้หมายถึงการทุกข์ทรมานของคนเพียงคนเดียว แต่ยังรวมไปถึงคนรอบข้างผู้ป่วย หรือที่มักเรียกกันว่า ‘ญาติผู้ป่วย’ ด้วย

นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยแล้ว ญาติผู้ป่วย ก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญไม่แพ้กัน การรักษาจะได้ผลอย่างดีที่สุดหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การดูแลของญาติผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะในผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ญาติผู้ดูแลถือเป็นคนที่จะส่งเสริมสุขภาพและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกด้าน นอกจากดูแลด้านกายภาพแล้ว ญาติผู้ดูแลต้องคอยสังเกตอาการผู้ป่วย ทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ เพื่อนำข้อมูลมาบอกแพทย์เพื่อทำการรักษา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีสติ ญาติจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจการรักษาแทนผู้ป่วย

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อร่างกายของผู้ป่วยได้รับความทรมาน ก็ทำให้สภาพจิตใจทรุดลงตามไปด้วย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์จากภาวะเจ็บป่วย เช่น หงุดหงิด เอาแต่ใจ และไม่ให้ความร่วมมือ และก็เป็นหน้าที่ของญาติและผู้ใกล้ชิดที่ต้องคอยดูแลจิตใจ ให้กำลังใจ และรับมือการสภาวะอารมณ์ต่างๆ ของผู้ป่วย
รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ป่วยในโรคทางสมอง ที่มีความเปลี่ยนแปลงในความคิด ความทรงจำอย่างชัดเจน และส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

ถ้าญาติผู้ดูแลมีความพร้อมและสามารถดูแลตนเองได้ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ทำให้สามารถควบคุมอาการของโรค ลดการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ และในทางตรงกันข้าม หากญาติผู้ดูแลมีความเครียดหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเสียเอง และไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน และกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ

การดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งหมายถึงการใช้เวลาและพละกำลังทั้งหมดของผู้ดูแลไปกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ที่ไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง และมักจะมีความกังวลในอาการของผู้ป่วยอยู่เสมอ และมักจะมีความทุกข์เมื่อไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้

ผลการวิจัยพบว่าญาติผู้ดูแลมักมีอาการเหนื่อยล้า (fatigue) ไม่มีสมาธิ (lack of concentration) นอนหลับไม่เพียงพอ (sleep deprivation) การรับรู้คุณค่าในตนเองต่ำ (poor self-esteem) และต้องลดทอนบทบาททางสังคมลง (withdraw of family or friends) และยังพบอีกว่าญาติผู้ดูแลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีโอกาสเกิดความเครียดเรื้อรัง หรือภาวะซึมเศร้าได้

จะเห็นได้ว่าญาติผู้ดูแลได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกาย และจิตใจของญาติผู้ดูแลก็สำคัญไม่แพ้กัน ญาติผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่
นอกจากกำลังกายและกำลังใจจากญาติผู้ดูแลแล้ว จากการวิจัยพบว่าการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ ก็เป็นหนึ่งในความต้องการที่สำคัญของญาติผู้ดูแล

ปัญหาหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านคือการตัดสินใจทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย เช่น เรื่องอาหาร หรือเรื่องใหญ่อย่างการรับมือกับอาการที่แทรกซ้อนอย่างไม่คาดคิด

เมื่อไม่มีผู้ให้คำปรึกษา ทำให้บางครั้งญาติได้ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ผิด หรือไม่ควร ทำให้ส่งผลเสียต่อการรักษา หรือครั้นจะไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก็ดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซึ่งหากผู้ป่วยมีผู้ดูแลเพียงแค่คนเดียวก็ไม่สามารถทำได้

การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine สามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทั้งผู้ป่วยและญาติได้ โดยปัจจุบันระบบ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล ของไทยได้พัฒนามาจนถึงจุดที่คนไข้และหมอสามารถคุยและปรึกษากันผ่านระบบ Video Call ซึ่งจะทำให้พูดคุยตอบโต้กันได้ทันที และที่สำคัญหมอสามารถมองเห็นคนไข้ เพื่อที่จะพิจารณาอาการต่างๆ ได้ โดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านและมากไปกว่านั้น ระบบ Telemedicine ไม่ได้มีเพียงแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยังมีการให้คำปรึกษาด้านจิตใจโดยนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งถือเป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถปรึกษาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

การก้าวผ่านความทรมานจากการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อมีการดูแลรักษาที่ดีและถูกต้อง รวมถึงที่ปรึกษาทางการแพทย์อย่าง Telemedicine เชื่อว่าทั้งผู้ป่วยและญาติจะต้องผ่านความทรมานนี้ไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ufa

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget