เตรียมตัวเดินทางสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

การเดินทางไกลสำหรับคุณแม่ที่ กำลังตั้งครรภ์ ควรระวังเรื่องอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ บทความนี้เรามีคำแนะนำจากหมอนุ่น ปนัดดา บรรยงวิจัย แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชมาฝากกัน

เมื่อต้องเดินทางไกลใช้เวลาหลายชั่วโมง สิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคืออาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ซึ่งเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์อาการนี้จะนำมาซึ่งความเครียดต่อร่างกาย และ ผู้ กำลังตั้งครรภ์ จะเป็นตัวสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกได้

การสังเกตอาการของร่างกาย เพื่อป้องกันและหาทางรักษาด้วยการ
1.สังเกตอาการท้องแข็ง
การเดินทางเป็นเวลานานในท่านั่งซึ่งค่อนข้างอึดอัดสำหรับคนท้อง ทำให้มีโอกาสเกิดอาการท้องแข็งได้ ซึ่งเป็นอาการที่สัมพันธ์กับการบีบตัวของมดลูกที่จะคลอดก่อนกำหนด ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หากมีการบีบตัวของมดลูก คุณแม่จะรู้สึกว่าท้องแข็ง เจ็บท้องหน่วงๆ ลงไปในช่องคลอด และถ้ามีอาการเกิดขึ้นเกิน 5-6 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิดได้ในทุกอายุครรภ์ ให้คุณแม่รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพื่อตรวจดูว่ามีความเสี่ยงที่จะคลอดหรือไม่ หากปากมดลูกเปิดแล้วอาจทำให้ยับยั้งการคลอดไม่ได้ ทำให้ทารกต้องคลอดออกมาก่อนกำหนด และทำให้เด็กที่คลอดออกมามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

2.สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์
การดิ้นของทารกในครรภ์สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกได้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับทารก เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์ ทารกมีความเครียด ทารกจะดิ้นน้อยลงอย่างชัดเจนหรือหยุดดิ้น เกณฑ์วัดการดิ้นของทารกที่อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ ให้นับการดิ้นของทารกในช่วงวัน โดยแบ่งออกเป็น

ช่วงเช้าหลังตื่นนอน-เที่ยงวัน
ช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไป-หกโมงตอนเย็น
ช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นไป-ก่อนนอน
โดยการดิ้นไปเรื่อยๆ จนหยุดให้นับเป็น 1 ครั้ง และทารกควรจะดิ้นอย่างน้อย 4 ครั้งภายในแต่ละช่วงวัน ถ้าหากทารกดิ้นน้อยกว่า 4 ครั้งหรือไม่ดิ้นเลยในหกชั่วโมงต่อเนื่อง ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีความผิดปกติ เช่น ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงเที่ยงลูกไม่ดิ้นเลย หรือดิ้นไปแค่ครั้งเดียว คุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลภายในบ่ายวันนั้นเลย ไม่ควรรอจนถึงช่วงเย็นหรือปล่อยให้ข้ามวัน การไปโรงพยาบาลโดยเร็วจะเป็นประโยชน์สูงสุด จะทำให้แพทย์ช่วยชีวิตเด็กได้

ส่วนถ้าหากทารกมีการดิ้นเยอะ ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติหรือมีอันตราย ถือว่าสุขภาพทารกแข็งแรงดี

ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ที่คุณแม่ยังไม่เคยรู้สึกถึงการดิ้นของลูก ให้สังเกตความผิดปกติจากอาการที่สัมพันธ์กับการแข็งตัวของมดลูก อย่างการท้องแข็ง เจ็บท้องหน่วงๆ 5-6 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง ควรรีบไปโรงพยาบาล

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
คุณแม่ที่ใกล้คลอด อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป
ในช่วงที่ทารกในครรภ์มีอายุ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ถือว่าเด็กอยู่ในช่วงที่แข็งแรงใกล้คลอด ถ้าเป็นไปได้คุณแม่ควรเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพราะมีโอกาสคลอดระหว่างเดินทางได้ถ้ามีอาการท้องแข็ง และควรศึกษาเส้นทาง รวมถึงโรงพยาบาลระหว่างทางเพื่อที่จะได้แวะได้ทันที

การเดินทางด้วยรถประจำทาง
การเดินทางด้วยรถประจำทาง เช่น รถทัวร์ แนะนำว่าไม่ควรนั่งรถที่เบาะที่นั่งแคบ ด้วยสรีระของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มีท้องใหญ่ขึ้น จะต้องใช้พื้นที่ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดที่อาจใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ยาวนานขึ้น อาจจะข้ามวันข้ามคืน การนั่งในที่แคบ อึดอัด ย่อมไม่ส่งผลดี

ufa

Telemedicine ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของ “ญาติผู้ป่วย”

‘ญาติผู้ป่วย’ บ่งบอกถึง การเจ็บป่วยของคนๆ หนึ่ง ไม่ได้หมายถึงการทุกข์ทรมานของคนเพียงคนเดียว แต่ยังรวมไปถึงคนรอบข้างผู้ป่วย หรือที่มักเรียกกันว่า ‘ญาติผู้ป่วย’ ด้วย

นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยแล้ว ญาติผู้ป่วย ก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญไม่แพ้กัน การรักษาจะได้ผลอย่างดีที่สุดหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การดูแลของญาติผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะในผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ญาติผู้ดูแลถือเป็นคนที่จะส่งเสริมสุขภาพและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกด้าน นอกจากดูแลด้านกายภาพแล้ว ญาติผู้ดูแลต้องคอยสังเกตอาการผู้ป่วย ทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ เพื่อนำข้อมูลมาบอกแพทย์เพื่อทำการรักษา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีสติ ญาติจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจการรักษาแทนผู้ป่วย

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อร่างกายของผู้ป่วยได้รับความทรมาน ก็ทำให้สภาพจิตใจทรุดลงตามไปด้วย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์จากภาวะเจ็บป่วย เช่น หงุดหงิด เอาแต่ใจ และไม่ให้ความร่วมมือ และก็เป็นหน้าที่ของญาติและผู้ใกล้ชิดที่ต้องคอยดูแลจิตใจ ให้กำลังใจ และรับมือการสภาวะอารมณ์ต่างๆ ของผู้ป่วย
รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ป่วยในโรคทางสมอง ที่มีความเปลี่ยนแปลงในความคิด ความทรงจำอย่างชัดเจน และส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

ถ้าญาติผู้ดูแลมีความพร้อมและสามารถดูแลตนเองได้ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ทำให้สามารถควบคุมอาการของโรค ลดการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ และในทางตรงกันข้าม หากญาติผู้ดูแลมีความเครียดหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเสียเอง และไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน และกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ

การดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งหมายถึงการใช้เวลาและพละกำลังทั้งหมดของผู้ดูแลไปกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ที่ไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง และมักจะมีความกังวลในอาการของผู้ป่วยอยู่เสมอ และมักจะมีความทุกข์เมื่อไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้

ผลการวิจัยพบว่าญาติผู้ดูแลมักมีอาการเหนื่อยล้า (fatigue) ไม่มีสมาธิ (lack of concentration) นอนหลับไม่เพียงพอ (sleep deprivation) การรับรู้คุณค่าในตนเองต่ำ (poor self-esteem) และต้องลดทอนบทบาททางสังคมลง (withdraw of family or friends) และยังพบอีกว่าญาติผู้ดูแลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีโอกาสเกิดความเครียดเรื้อรัง หรือภาวะซึมเศร้าได้

จะเห็นได้ว่าญาติผู้ดูแลได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกาย และจิตใจของญาติผู้ดูแลก็สำคัญไม่แพ้กัน ญาติผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่
นอกจากกำลังกายและกำลังใจจากญาติผู้ดูแลแล้ว จากการวิจัยพบว่าการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ ก็เป็นหนึ่งในความต้องการที่สำคัญของญาติผู้ดูแล

ปัญหาหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านคือการตัดสินใจทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย เช่น เรื่องอาหาร หรือเรื่องใหญ่อย่างการรับมือกับอาการที่แทรกซ้อนอย่างไม่คาดคิด

เมื่อไม่มีผู้ให้คำปรึกษา ทำให้บางครั้งญาติได้ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ผิด หรือไม่ควร ทำให้ส่งผลเสียต่อการรักษา หรือครั้นจะไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก็ดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซึ่งหากผู้ป่วยมีผู้ดูแลเพียงแค่คนเดียวก็ไม่สามารถทำได้

การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine สามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทั้งผู้ป่วยและญาติได้ โดยปัจจุบันระบบ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล ของไทยได้พัฒนามาจนถึงจุดที่คนไข้และหมอสามารถคุยและปรึกษากันผ่านระบบ Video Call ซึ่งจะทำให้พูดคุยตอบโต้กันได้ทันที และที่สำคัญหมอสามารถมองเห็นคนไข้ เพื่อที่จะพิจารณาอาการต่างๆ ได้ โดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านและมากไปกว่านั้น ระบบ Telemedicine ไม่ได้มีเพียงแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยังมีการให้คำปรึกษาด้านจิตใจโดยนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งถือเป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถปรึกษาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

การก้าวผ่านความทรมานจากการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อมีการดูแลรักษาที่ดีและถูกต้อง รวมถึงที่ปรึกษาทางการแพทย์อย่าง Telemedicine เชื่อว่าทั้งผู้ป่วยและญาติจะต้องผ่านความทรมานนี้ไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ufa

“น้ำเต้าหู้” กู้ปอด ป้องกันการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง

มหาวิทยาลัยเมืองจิงโจ้ศึกษาพบว่า การดื่มน้ำเต้าหู้ และบริโภคเต้าหู้เป็นประจำสามารถจะป้องกันโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรังได้ ซึ่งโรคถุงลมปอดโป่งพองมักจะเป็นกับผู้ที่สูบบุหรี่มายาวนาน ทำให้ไอและเกิดเมือกในปอดจำนวนมาก หายใจมีเสียงหวีด รู้สึกปวดแน่นหน้าอก หอบและอาการอื่นๆ

ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เต้าหู้เป็นประจำ วันละไม่ต่ำกว่า 75 กรัม จะได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด ซึ่งพบว่าผู้ที่บริโภคอาหารทำด้วยเต้าหู้วันละไม่ต่ำกว่า 50 กรัม ยังจะช่วยป้องกันโรคถุงลมปอดโป่งพองได้ด้วย

ผลการวิจัยแสดงว่า การบริโภคถั่วเหลืองเป็นเวลานาน จะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงและลดโอกาสของการเป็นโรคถุงลมปอดโป่งพองลงอีกด้วย

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

นานา ผลไม้บำรุงเลือด เพื่อผิวสวยสุขภาพดี

ผลไม้หลายชนิดมีประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่ให้วิตามิน หรือทำให้ผิวสวยแต่มีดีกว่านั้น เพราะว่า ผลไม้บำรุงเลือด เป็นอย่างดี แถมยังช่วยสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น ตามมาอ่านเรื่องน่ารู้ของบรรดาผลไม้ที่ช่วยบำรุงเลือดเพื่อผิวสวยสุขภาพดีกัน

สตรอว์เบอร์รี
เป็นผลไม้ของโปรดของใครหลายคนเพราะมีรสชาติหวานอมเปรี๊ยว ทานทีไรก็สดชื่นทุกที ซึ่งรสชาติเปรี้ยวที่ว่านั้นก็มีคุณสมบัติของวิตามินซีที่ช่วยในการบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเอง รวมถึงตัวเมล็ดเล็กๆ ในผลสตรอว์เบอร์รี ยังช่วยในการลำเลียงออกซิเจนในกระบวนการขจัดเลือดเสียอีกด้วย ดีขนาดนี้ใครจะอดใจไหว

ทับทิม
เป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย หนึ่งในประโยชน์ที่แสนดีของทับทิมคือช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีคุณสมบัติในการช่วยกักเก็บเซลล์เม็ดเลือดแดง ช่วยลดระดับอินซูลินในกระแสเลือด สร้างระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นปกติ ทั้งยังสร้างผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้นอีกด้วย

แตงโม
กินทีไรก็สดชื่น ชื่นใจทุกทีก็ต้อง “แตงโม” นี่แหละค่ะ และแตงโมก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงเลือด เพราะมีกรดอะมิโนอาร์จีโนน์ (Arginine) ที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นสารในตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ที่ช่วยทำให้เลือดสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงยังช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและหลอดเลือดแข็งตัว

กล้วย
อีกหนึ่งผลไม้ที่มีประโยชน์สารพัด ทั้งช่วยในการขับถ่าย อิ่มท้องแล้ว ตัวแร่ธาตุแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในกล้วย ยังช่วยบำรุงผิวซีดให้กลับมีเปล่งปลั่งดูมีเลือดฝาด ที่สำคัญการทานกล้วยเป็นประจำยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วย

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufa

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3 เอ็ม รุ่น สมาร์ท

เป็น ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มใสที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูง
ด้วยความใสของฟิล์มทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจน
เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99%
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง 3M Smart FX Series

รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FX 5 5% 3% 55% 99% เทา
FX 15 6% 14% 50% 99% เทา
FX 20 5% 23% 50% 99% เทา
FX 30 6% 31% 47% 99% เทา
FX 50 8% 49% 41% 99% เทา

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงเป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

FXR Series

 • มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนที่ดีเยี่ยม
 • ฟิล์มมีความเงางาม เพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขับขี่
 • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง 3M Smart FXR Series

รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FXR 10 22% 10% 72% 99% เทา
FXR 20 20% 17% 68% 99% เทา
FXR 35 13% 36% 53% 99% เทา
FXR 40 9% 42% 47% 99% เทา

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงเป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

ติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่ ราคาถูก

Mistakes That Make Your Face Mask Less Effective

New normal after coronavirus pandemic woman with trendy mask.

Mistake 1: Forgoing a Mask

Anyone ages 2 and older should wear a cloth face covering around people outside of their household, per the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

It’s particularly important “in high-risk places where it’s difficult to socially distance,” Kate Grabowski, PhD, an assistant professor in the department of pathology at Johns Hopkins University in Baltimore, tells LIVESTRONG.com. She allows that there’s probably not a lot of benefit to wearing a mask if you’re, say, running alone in the woods.

The mask acts as a barrier, preventing infectious droplets from landing on other people or making their way into the air, according to the CDC. This is key, because COVID-19 is spread most often through respiratory droplets or aerosols (as opposed to shared surfaces), and the closer together people are, the higher the risk of transmission, according to a September 2020 review in the Annals of Internal Medicine.

The potential for airborne spread of COVID-19 is particularly worrisome in enclosed, crowded or poorly ventilated spaces, according to a July 2020 commentary in Clinical Infectious Diseases signed by more than 200 scientists.

“Handwashing and social distancing are appropriate, but in our view, insufficient to provide protection from virus-carrying respiratory microdroplets released into the air by infected people,” the authors caution.

Wearing a cloth mask in such venues won’t eliminate infectious emissions, Donald K. Milton, MD, DrPH, professor of applied environmental health at the University of Maryland School of Public Health in College Park, Maryland, and a co-author of the commentary, tells LIVESTRONG.com. “But if everybody’s doing it and if you ventilate those spaces, the amount of exposure will go way down, the risk of infection goes way down and we won’t have these super-spreading events.”

Mistake 2: Wearing a Mask That Doesn’t Fit

It’s almost impossible to avoid images in the news or real-life encounters with adults and kids wearing masks with their nostrils exposed. Sometimes you’ll see people whose masks slip down as they’re speaking.

“Make sure your nose, your mouth and your chin are covered when wearing your mask.”

Proper fit is key, says Kendra McMillan, RN, MPH, senior policy advisor for nursing practice and work environment at the American Nurses Association in Silver Spring, Maryland. “It shouldn’t be so tight that it’s impeding your ability to breathe, but it also should have a fit along the face so that it can stay in place,” she tells LIVESTRONG.com.

“You want to make sure your nose, your mouth and your chin are covered when wearing your mask,” McMillan says.

Mistake 3: Touching or Tugging at Your Mask

Remember, mask wearing is primarily intended to prevent the spread of infection to others. So, if you’re constantly pulling it off, that “defeats the entire purpose,” Grabowski notes. “If you take off your mask and then you cough or start talking, you could potentially be spreading COVID-19.”

Keeping that face covering in place limits the amount of virus that you emit into the local environment.

Touching the front of the mask also poses a risk to the wearer. If the outer surface has been exposed to viral particles and you touch the mask and then touch your face, “you could potentially infect yourself,” Grabowski says.

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

Fewer Sick Days

When you work to maintain a healthy body, you can spend more time doing the things you love and less time in bed feeling under the weather. A healthy diet supports your immune system, so it’s easier to fight off colds, flu or other infections. Quality sleep also has a positive impact on your health.

An May 2017 study published in Nature and Science of Sleep found that disrupted sleep increases the risk of hypertension, high cholesterol, cardiovascular disease, weight-related issues, metabolic syndrome, diabetes and colorectal cancer. In addition, men with sleep disturbances are at increased risk of death from all causes.

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufa

eating healthy on a budget

Eating Healthy on a Budget. Real life tips from a Registered Dietitian Nutritionist on simple ways to eat healthy on a budget.
I’m a budget girl. While I definitely appreciate the finer things in life, I’m also fairly conscientious when it comes to spending. I prefer to shop at second-hand stores, scour travel websites for deals and drive a 10-year-old car.

So, it’s no surprise that I take the same stance when it comes to food. I want the best (organic, non-gmo, ethically sourced, fair-trade) but I don’t have an unlimited budget to pay for it. Since my job is full time grocery shopper recipe developer, I know my way around the stores and what’s worth it and what isn’t. Below are my tips for what works best for my family.

Choose Organic When It Makes Sense
I don’t purchase everything organic. While I’d love to, I also know that would severely limit my overall food funds, especially when I sometimes make multiple versions of a meal to get it right. Therefore, I buy organic when it matters. I know there’s the “dirty dozen” list (the twelve foods with the highest pesticide exposure), but I don’t always abide by that.

Instead, I think about what vegetables and fruits we eat the most. I purchase fresh raspberries only a handful of times throughout the year, mostly in June and July when they are in season and actually taste like berries. The rest of the year, I’m happy to skip (or use frozen). So, even though fresh raspberries are at the top of the dirty dozen list, it doesn’t always make sense for me to purchase them organic. The exposure I get a handful of times I enjoy them is dwarfed by the foods I eat on a constant basis.

Therefore, I consider what vegetable and fruits I’m always buying and purchase organic there; lettuce, apples & carrots top the list. If it’s a vegetable or fruit with a hard shell, I usually opt for the conventional version since I’ll be taking the peel or outer layer off, like in avocados or melons. Picking and choosing which foods I buy organic allows me to feel like I’m getting the biggest bang for my pesticide-free buck.

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

the power of permission + joyful eating program

Last week, after deciding that we had nothing in the house to eat, my husband turned to his favorite stand-by: a frozen pizza. After taking the same pitiful look around the house, opening and shutting the fridge and the cabinets several times, I settled on my favorite easy meal: avocado toast with a fried egg.
Later, we both sat on the couch with our respected dinners and he commented on the fact that I wasn’t going to eat any of the pizza with him. Eh. I love pizza. It’s hands down one of my favorite foods to go out for and I cannot resist a wood-fired slice of margarita pizza. But generic, frozen pizza? I can easily pass.

I was in control of my decision to pass on the pizza because I knew it wasn’t the food that I really wanted in the moment. It would have just been quick nourishment, nothing special, nothing gained. The next time we go out for the speciality pizza that I love so much, I will gladly allow myself to enjoy as much as my hunger and fullness levels dictate without any guilt.

With my happy weight clients, I spend a lot of time talking about the concept of permission. Granting yourself permission to eat what you want without fear is the only way to truly break out of the diet mindset. It’s a small piece of the puzzle that carries big results. When I am in control of my decisions around food, there isn’t any room for self-doubt, guilt, or shame. It’s not that I couldn’t have the frozen pizza, it’s that I truly didn’t want it.

Permission and intention around food are a big key when it comes to finding joy in eating and discovering your happy weight. There’s been a lot of talk on the internet this week around the concept of Moderators vs. Abstainers and I think it all comes back to the power of permission. Though I highly recommend reading Rachael’s post on the subject, a quick synopsis is that moderators can have just a little bit of something and be okay with it, but an abstainer has to eliminate things entirely. In the food/dietitian world, most of my clients come to me as abstainers. Years of dieting has reinforced the idea that they cannot be trusted around certain foods, so they abstain. (Until they don’t, usually followed by overeating or a binge).

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

10 ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ แบรนด์ดัง

1. Hi-Kool (ไฮ-คูล) ฟิล์มกรองแสงเทคโนโลยี จากโรงงานอเมริกา ทำสั่งผลิตเองเป็นพิเศษ (Customized Orders) โดย บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ตอนนี้มีให้เลือกหลายซีรีย์อย่างมาก

การรับประกัน : 7 ปี

2. Super Hi-Cool (ซูเปอร์ ไฮ-คูล) โดย บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด เน้นความเหนือกว่าด้านประสิทธิภาพจากรุ่นปรกติCrystal Vision ที่สุด…แห่งนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงรายเดียวที่กัน Infrared สูงสุดถึง 99.99%

อีกระดับของ ฟิล์มกรองแสงเทคโนโลยี ที่ผลิตขึ้นจาก Ceramic และ Metal ทับซ้อนกันถึง 50 ชั้น ด้วยกรรมวิธี Multi-Layers Sputtering ออกมาเป็นฟิล์มกรองแสงที่ ใส เคลียร์ ดั่งคริสตัล พร้อมกันความร้อนสูงสุด จนคุณสัมผัสได้

รับประกัน : 7 ปี

ราคาจำหน่าย (รอบคันตามไซส์รถ) : 24,000-42,000 บาท

3. ICE (ไอซ์) เทคโนโลยีฟิล์มจากญี่ปุ่นจาก Teijin Dupont Films จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด

ผู้อยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยี่ ICE Solar Films คือ Teijin Dupont Films ซึ่งเป็นผู้นำในวงการวัสดุศาสตร์ และค้นพบเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังฟิล์ม ICE นี้ ระหว่างที่พัฒนาฟิล์มป้องกันการแอบมอง พวกเขาพบว่าเทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับตลาดฟิล์มกรองแสงสำหรับหน้าต่างอาคาร

ซึ่งมีความต้องการคุณสมบัติการกรองแสงที่แตกต่างกันไป โครงการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลากว่าสองปีของ Teijin Dupont Films เป็นผลให้ ICE Solar Films กำเนิดขึ้น

ประเด็นสำคัญในการทำงานของ ICE อยู่ที่เทคโนโลยีการเคลือบแบบ Sputtering หลายชั้น โลหะมีค่าหลายชั้นเช่นซิลเวอร์อัลลอยและอินเดียมออกไซด์จะเคลือบอยู่บนโพลี เอสเตอร์ใสมาก ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Sputtering ชั้นของโลหะมีค่าเหล่านี้มีความหนาเท่ากับอะตอมเท่านั้น

ซึ่งเราทำการเคลือบเช่นนี้หลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลือบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นฟิล์มและแผ่น ฟิล์มยังคงความใสอยู่

ราคาจำหน่าย (รอบคันตามไซส์รถ) : 31,500-47,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมของทั้ง 3 แบรนด์ facebook : Comclubhikoolfilm

4. 3M (สามเอ็ม) ผู้ให้กำเนิดฟิล์มติดรถยนต์รายแรกของโลก เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509 มักจะเป็นแบรนด์แรก ๆ เมื่อได้รับของแถมเป็นการติดฟิล์มรอบคัน มี 4 รุ่นให้เลือก

 • 3M Ceramic Series หนาและทนทานที่สุดในตระกูลเซรามิค ป้องกันทั้งรังสียูวีและรังสีอินฟราเรต เป็นฟิล์มเซฟตี้หนา 2.5 มิว (Mil) ป้องกันแตกของกระจก ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอล
 • 3M Crystalline Series ฟิล์มกันความร้อนสูงสำหรับรถยนต์
 • 3M Scotchtint Series กันความร้อนดี มีให้เลือกหลายสี
 • 3M Smart Series FX Series ฟิล์มใสที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูง

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com : 3MThailand

5. Lamina (ลามิน่า) ฟิล์มกรองแสงกลุ่มพิเศษลูม่าร์โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตประเทศสหรัฐอเมริกา CP Films Inc. ในเครืออีสต์แมน เคมิคัล นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) มีหลากหลายซีรีส์ให้เลือก

 • Lamina Pop Series รุ่นเริ่มต้น ไม่กวนสัญญาณดิจิตอล
 • Lamina Genius Series ฟิล์มใสเป็นพิเศษ เนื้อฟิล์มมีสีสัน ไม่กวนสัญญาณดิจิตอล
 • Lamina Executive Series ฟิล์มเข้ม สำหรับผู้บรืหาร ไม่กวนสัญญาณดิจิตอล
 • Lamina Mystery Series เข้มในภายนอก ใสภายใน โทนสีมิสเทียเรียส เทาดำ เฉพาะ Lamina Mystery Series ไม่กวนสัญญาณดิจิตอล
 • Lamina Special Series ฟิล์มกรองแสงผสมด้วยเซรามิค คุณภาพสูง สีสันสวยงาม

และมีจุดเด่น เรื่องการไม่รบกวนสัญญาณดิจิดอล

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com : FilmLamina

6. Xtra-Cole (เอ็กซ์ตร้า-โคล) ฟิล์มกรองแสงจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Johnson Window Films, Inc. นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส

 • Xtra-Cole Global Series กันความร้อนสูง ไม่รบกวนสัญญาณดิจิดอล
 • Xtra-Cole Flash Series มีความเงา หลากหลายสีสัน
 • Xtra-Cole Sport Series กันร้อน มีค่าสะท้อนปานกลาง
 • Xtra-Cole Smart Series กันร้อน ค่าสะท้อนแสงน้อย สีเรียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com : Xtracolefilms

7. V-Kool (วี-คูล) ฟิล์มกรองแสงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแบรนด์ของ Eastman Chemical Company (อีสต์แมน เคมิคัล คอมพานี) โดยตรง ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย วีคูล กรุ๊ป ไทยแลนด์ รับประกัน : 5 ปี

 • V-KOOL SOLITAIRE ENERGY PACKAGE สินค้าดีที่สุดจากฟิล์ม V-KOOL ให้คุณสมบัติใส และการกันความร้อนที่ดีเยี่ยม
 • V-KOOL ECO STATURE PACKAGE สำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวในการขับขี่แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีในการกันความร้อน
 • V-KOOL OZONE SIGNATURE PACKAGE สินค้าสำหรับผู้ชอบฟิล์มสีที่หลากหลายและให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ยังให้ประสิทธิภาพกันร้อนที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com : VKoolGroup

8. Cardinal (คาร์ดินอล) ฟิล์มกรองแสงจากอเมริกาพัฒนาโดย Plastic View International Inc. ผลิต OEM ให้กับบริษัท อินนิแฟตโต้ จำกัด สร้างแบรนด์เมื่อปี 2011

รับประกัน : 15 ปี ถึงตลอดอายุการใช้งาน

 • Cardinal Tuxedo ฟิล์มเซรามิคดำเกรดพรีเมี่ยม ดำสนิทจากด้านนอก ทัศนวิสัยคมชัดจากด้านใน ไม่กวนสัญญาณ GPS หรือ Easy Pass
 • Cardinal Tuxedo Plus ฟิล์มรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Nano Infusion ผสมอณูเซรามิกพิเศษเข้าไปเนื้อฟิล์มโดยตรงแทนการเพิ่มชั้นฟิล์ม กันร้อนได้ดีกว่า และชัดกว่าเดิม ดำสนิทจากด้านนอก วิสัยคมชัดจากด้านใน ไม่กวนสัญญาณ GPS หรือ Easy Pass
 • Cardinal SEVEN เป็นฟิล์มเซรามิคคาร์บอนผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Solar Selective Organic Coatinให้เฉพาะแสงที่จำเป็น กันรังสีความร้อนอันตรายอื่น ๆ

ออก ไม่กวนสัญญาณ GPS หรือ Easy Pass

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com : Cardinalfilmthailand

9. HuperOptik (ฮิวเปอร์ ออพติค) ฟิล์มกรองแสงเทคโนโลยี จากเยอรมันโดย HüperOptik International Pte Ltd ก่อนตั้งเมื่อค.ศ. 1997 หนึ่งในบริษัทลูกของ Eastman Chemical Company (อีสต์แมน เคมิคัล คอมพานี)

 • Huper Ceramic ฟิล์มใส ซึ่งไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และยังสามารถสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดี
 • Huper-klassisch ฟิล์มใส เพิ่มความสบายให้กับดวงตามากยิ่งขึ้น แต่ยังคงความโปร่งใส
 • Huper-klassisch Black สำหรับความเป็นส่วนตัวสูง แต่ยังคงประสิทธิภาพการมองเห็นที่ชัดเจน

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com : HuperOptikTH

10. SolarFX (โซลาร์เฟ็กซ์) ฟิล์มกรองแสงจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดย SolarFX Window Films รับประกัน : 18 ปี

 • SolarFXFXtreme Ceramic Series ฟิล์มดำเซรามิคที่มีคุณภาพสูง สะท้อนแสงต่ำ สีดำสนิท สวยงาม ให้ความเป็นส่วนตัว หรูหรา ไม่รบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุต่าง ๆ เช่น GPS , Easy Pass
 • SolarFXFXtreme Charcoal Ceramic ฟิล์มใสคุณภาพสูง กันความร้อนเทคโนโลยี นาโน เซรามิค ไม่รบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุต่าง ๆ เช่น GPS, Easy Pass

ติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget