ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันมะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในกลุ่มโรคมะเร็งทั่วโลก ในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการผิดปกติแต่จะพบมีอาการเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่จนกดเบียด กินพื้นที่ตับมากแล้ว จนตับทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการ ปวดท้องด้านขวาบน ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องบวม คลื่นไส้ / อาเจียน
มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในกลุ่มโรคมะเร็งทั่วโลก ในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการผิดปกติแต่จะพบมีอาการเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่จนกดเบียด กินพื้นที่ตับมากแล้ว จนตับทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการ ปวดท้องด้านขวาบน ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องบวม คลื่นไส้ / อาเจียน

มะเร็งตับ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค หรือสาเหตุหลักๆ ดังนี้
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, ซี
คนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิด บี มีโอกาสเกิดมะเร็งประมาณ 0.5 %
คนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิด ซี และมีโรคตับแข็ง มีโอกาสเกิดมะเร็ง 1.5 – 4.0 %
ดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
โรคทางเมตาบอลิกบางชนิด เช่น ภาวะเหล็กเกิน
มีไขมันสะสมในตับมาก จนทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ (ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ อาจมีภาวะเบาหวาน และน้ำหนักตัวมากร่วมด้วย)
ได้รับหรือสัมผัสกับสารบางอย่าง ซึ่งเป็นพิษต่อตับได้แก่ สารอัลฟ่าท็อกซิน (Alfatoxin) ซึ่งพบมากในธัญพืชอบแห้งที่เก่าเก็บ หรือสัมผัสเคมีบางประเภทเป็นประจำ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์,โพลี่ไวนิลคลอไรด์

sexy gaming

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget