เลี้ยงลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย

เลี้ยงลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย
ทุกช่วงวัยของลูกรักนั้นล้วนเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและน่าสนใจ เพราะว่าลูกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน การได้เฝ้ามองพัฒนาการของลูกน้อย ถือเป็นความสุขของพ่อแม่

แม้ในช่วงเวลาที่ลูกยังคงเป็นทารกน้อยแบเบาะ พ่อแม่นั้นก็มีการปรับตัวเรียนรู้กันและกัน จนลูกเติบโตถึงวัย 2 ขวบ ก็ยังได้มารับมือกับลูกน้อยวัยแสนซน และเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความอิสระมากขึ้นพ่อแม่ก็ยังมีความเฝ้าห่วงใยกับลูกเสมอ
ให้ลูกเติบโตพร้อมเผชิญโลกกว้าง ด้วยการเลี้ยงลูกแบบ EF
EF(ExecutiveFunction)ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเลี้ยงลูกนั่นเพราะEFก็คือความสามารถของสมองระดับสูงที่จะใช้ในการควบคุมความคิดอารมณ์ การตัดสินใจ และการกระทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้

โดย EF ที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วย สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้ สามารถเอาตัวรอดได้อย่างเหมาะสม โดยเราสามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้มี EF ที่ดีได้ด้วยการอุ้มกอด แสดงออกถึงความรักความห่วงใย ให้เลี้ยงนมแม่ให้นานที่สุด ส่งเสริมให้ลูกช่วยทำงานบ้านเล่นกับลูกบ่อยๆเล่านิทานให้ลูกฟัง ถ้าเกิดว่าลูกของเราทำดี ก็ให้ชื่นชม เพื่อให้กำลังใจลูกในการทำครั้งต่อไป อ่านเพิ่มเติม

Copyright สุขภาพ 2020
Tech Nerd theme designed by FixedWidget