ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ โรคหัวใจ ห้องบนเต้นระริกหรือโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว

ความเชื่อ: ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ โรคหัวใจ ห้องบนเต้นระริกหรือโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ความจริง: ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นระริกหรือโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้วมักมาด้วยอาการใจสั่น จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคหัวใจเต้นระริกหรือโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้วคือ โรคหลอดเลือดสมอง

ซึ่งเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดจากหัวใจเข้าไปในกระแสเลือด และไปอุดตันหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยแต่ละรายจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีปัจจัยเสี่ยงมากหรือน้อย  ซึ่งควรจะได้รับการประเมินจากแพทย์อายุรกรรมด้านหัวใจ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

Copyright สุขภาพ 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget