หลังพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ม.ค. 110 ราย เฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ช่วงหน้าฝน

หลังพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ม.ค. 110 ราย สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด มอบ อสม.ทำงานควบคู่กับการเฝ้าระวังโควิด ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่หน้าฝน ทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม

Copyright สุขภาพ 2020
Tech Nerd theme designed by FixedWidget